ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 دی ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

دو زن دبیر شورای عالی اصلاح طلبان شدند

رهبری جنبش اصلاحات را

زنان بدست خواهند گرفت؟

 
 
 
 
 

 

شواهد و قرائن نشان میدهند که زنان اصلاح طلب می روند تا رهبری جنبش اصلاحات را بدست بگیرند. این استنباط با دو انتخاب جدید در شورای رهبری اصلاح طلبان که ریاست عالیه آن با محمد خاتمی است تقویت شده است.

بموجب گزارش خبرگزاری ایسنا، جلسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل شد و خانم ها شهیندخت مولاوردی عضو کابینه روحانی که در چارچوب طرح بازنشستگی از دولت خارج شده و همچنین آذر منصوری  بعنوان دو دبیر شورای عالی اصلاح طلبان انتخاب شدند. آذر منصوری در گذشته عضو رهبری جبهه مشارکت بود و شهیندخت مولاوردی درکابینه اول روحانی معاون زنان و خانواده و در کابینه دوم دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بود. در پایان دولت اول روحانی او گزارش دقیقی از تعداد زنانی که می توانند بعنوان وزیر به کابینه روحانی بپیوندند تهیه کرد و در اختیار وی گذاشت تا از میان آنها سه وزیر زن انتخاب شوند اما مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با وزیر شدن زنان در کابینه روحانی نه تنها طرح او را ناکام گذاشته بلکه خود او را از معاونت زنان و خانواده به دستیاری حقوق شهروندی منتقل کرد. دیدار و مذاکره وی با پاپ یکی از فصول درخشان کارنامه خانم مولاوردی در کابینه اول روحانی است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 دی

 
 

اشتراک گذاری: