ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 دی ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

در فاصله 4 روز

زنده باد مصدق، شد "مرگ بر مصدق"!

 
 
 

 

 

"باختر امروز" را به نوعی می توان روزنامه دولت در زمان نخست وزیری مصدق دانست. سرمقاله آن را دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دولت مصدق می نوشت و سیاست و مشی این روزنامه، حمایت از دولت بود. دو شماره از صفحه اول این روزنامه را درکنار هم منتشر کرده ایم. شماره ای که روز 26 مرداد 1332  فردای شب شکست گام اول کودتا علیه مصدق منتشر شده و شماره ای که روز 30 مرداد، دو روز بعد از کودتای 28 مرداد منتشر شده است. شماره 26 مرداد غرق شادی شکست کودتا و فرار شاه از ایران است و شماره 30 مرداد، پس از اشغال تحریریه این روزنامه توسط کودتاچی ها و برگماشتن یکی از عوامل خود بر راس این روزنامه. شماره 30 مرداد غرق از اخبار جعلی خوشحالی مردم از کودتا و درعین حال تهدید و توهین افراد ملی و طرفدار مصدق و همچنین اعضای کابینه او.

زینت بخش صفحه اول شماره 26 مرداد عکس بزرگ دکتر مصدق پیشاپیش جمعیتی از مردم است و عکس بزرگ شاه زینت بخش صفحه اول  شماره 30 مرداد که پیشاپیش جمعیتی که کودتاچی ها به حمایت از شاه جمع کرده اند. تیتر شماره 26 مرداد ستایش از مصدق است و تیتر 30 مرداد ستایش از شاه. خبر بازگشت شاه به ایران چنان منتشر شده که گوئی شاه برای سفر تفریحی و یا تشریفاتی به رم رفته و حالا باز می گردد. انگار نه انگار که او از ایران گریخته بود و نه در بغداد که توقف کوتاهی در فرودگاه این شهر کرده بود و نه در رم هیچ مقام دولتی و حکومتی از استقبال نکرده بود زیرا او را شاه سرنگون شده میدانستند.

کودتاچی ها بسیار سعی کردند صفحه اول شماره 30 مرداد باختر امروز کاملا معکوس شماره 26 مرداد باشد. اگر در شماره 26 مرداد مردم تهران قهرمان خطاب شده بودند در شماره 30 مرداد  مردم تهران لقب پهلوان گرفتند.

در شماره 30 مرداد ادعا شده که هزاران نفر از مردم از شادی بازگشت شاه به ایران سکته کرده و بیمارستانها دیگر تخت خالی برای بستری کردن آنها نداشته اند! و در شماره 26 مرداد دکتر فاطمی وعده ای را میدهد که بعد از انقلاب 57 تحقق یافت و نام یکی از خیابانهای مهم تهران را به اسم او کردند. فاطمی درآن روزها شاید تصور نمی کرد در کودتای دوم دستگیر و سپس تیرباران خواهد شد. دکتر شایگان که از وفادار ترین همراهان مصدق بود و  در زمان خود قاضی و وکیلی سرشناس، پس از کودتای 28 مرداد دستگیر و زندانی شد و پس از آزادی از ایران به امریکا مهاجرت کرد. او پس از انقلاب 57 برای مدت زمان کوتاهی به ایران سفر کرد اما حاضر به قبول هیچ پست و مقاومی در دولت بازرگان نشد. نه آن که با بازرگان مسئله داشته باشد، چنین نبود اما بیمناک آینده یک حکومت اسلامی در ایران بود.

در شماره 30 مرداد تبریک شعبان جعفری به شاه را می خوانید که می گوید : پیروزی را به شاه تقدیم می کنم. و سرلشگر زاهدی عامل کودتا و  نخست وزیر مدعی می شود که تانکهای حاضر در خیابانهای تهران نه برای تثبیت کودتا بلکه برای مسافر کشی در شهر حرکت می کنند! مرغ یخ زده هم خنده اش می گیرد از این استدلال زاهدی. 4 روز عقب تر، شایگان می گوید که توی سر هر کودتاچی  دستگیر شده 26 مرداد زدیم از پاچه شلوارش دلار پائین ریخت.

در شماره 30 مرداد، کودتاچی ها – به شیوه بارها تکرار شده در جمهوری اسلامی- از قول مردم خواهان اعدام ملیون شدند و از آن خنده دار تر، اطلاعیه سفارت امریکا در تهران که هر گونه دخالت در کودتا را منکر شد و مدعی شد که اصلا سفیر امریکا در ایران نبوده. انگار سفیر باید کودتا می کرد و نه ماموران اعزامی و سازمانده کودتا.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 20 دی ماه

 
 

اشتراک گذاری: