ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 دی ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

یادداشت سردبیری

ترور کلاهی و کشمیری

پرده از یک واقعیت برداشت

 
 
 
 
 

 

دو ترور در خارج از کشور که اخیرا فاش و تائید شده، جای هیچ تردیدی باقی نگذاشت که عوامل سازمان های جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل و انگلیس تا مغز استخوان راس جمهوری اسلامی نفوذ دارند. کلاهی و کشمیری دو عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری در آغاز اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی بودند که پس از آن دو انفجار مهیب نیز از ایران خارج شدند. از همان آغاز قوی ترین حدس و گمان این بود که سازمان مجاهدین خلق به تنهائی قادر به این دو اقدام تروریستی که در نوع خود توانستند مسیر انقلاب 57 را تغییر بدهند نبوده و دست هائی بسیار توانا تر و پر قدرت تر و هوشیار تر این دو حادثه را سازمان دادند، حتی اگر در مجاهدین خلق نفوذ کرده و کلاهی و کشمیری را عامل اجرائی حادثه کرده باشند.

بسیار طبیعی و یک روش جهانی است که سازمان های بین المللی هرگاه که بیم افشای دست های پنهان خود در اقدامات مهم را داشته باشند، عامل را از میان برمیدادند تا آمر آشکار نشود. در مورد کلاهی و کشمیری که حالا گفته می شود هر دو در خارج از کشور شناسائی شده و ترور شدند همین اصل رعایت شد. آنها از ابتدا زیر نظر بودند تا در صورت ضرورت کشته شوند. این که جمهوری اسلامی توانست آنها را در اروپا (کلاهی در هلند) شناسائی و باصطلاح انتقام آن دو انفجار گرفته شود یک شوخی است. جمهوری اسلامی آلت دست آن اصلی شد که دربالا به آن اشاره شد و باید دنبال آن خط گیرنده ای در راس جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آن بود که به سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل و انگلستان و امریکا خدمت کردند و دو منبع اطلاعاتی را توانستند از میان بردارند. اگر نهادهائی در جمهوری اسلامی این دو را شناخته بود و ریگی در نعلین و پوتین نداشتند، بسیار عاقلانه تر بود که با ارائه اسناد به کشورهائی که این دو در آنها زندگی می کردند خواهان استرداد آنها به ایران شوند تا در یک محاکمه علنی با حضور ناظران بین المللی بگویند چگونه توانستند آن دو انفجار را سازمان بدهند و آمران انفجار چه کسانی بودند؟ حتی راه های دیگری نیز در این زمینه وجود داشت.

کلاهی و کشمیری ترور شدند تا آن دفتری که باید باز می شد هرگز باز نشود. آیا در جمهوری اسلامی این همت و هوشیاری وجود دارد که آمران واقعی ترور کلاهی و کشمیری در نهادهای امنیتی و سپاهی جستجو شوند؟

(تصویر اولیه مربوط به کشمیری پس از 37 سال تصویری اشتباه بود که از خوانندگان پوزش می خواهیم. البته اشتباه اصلی از گوگل بود که این عکس را با نام کشمیری در جوانی و سالمندی منتشر کرده بود و تقصیر از آدمین صفحه که نباید به گوگل اعتماد می کرد!)

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 22 دی ماه

 
 

اشتراک گذاری: