ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18 آذر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

هیجان عمومی پس از فرار شاه در سال 1332

 
 

 

 

این صفحه اول روزنامه "باختر امروز" به مدیریت و سردبیری دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دکترمصدق است. این شماره باختر امروز، 26 مرداد 1332 منتشر شد. فردای شبی که سرهنگ نصیری و چند نظامی دیگر، حکم برکناری مصدق به فرمان شاه را برای او بردند اما افسران طرفدار مصدق درجا آنها را بازداشت کردند و به زندان منتقل کردند. شاه که به "نوشهر" رفته بود تا ببیند اوضاع چه می شود و مصدق به آسانی کنار می رود یا نه، با شنیدن خبر بازداشت سرهنگ نصیری شتابزده با هواپیمائی که در فرودگاه نوشهر از قبل آماده بود به همراه همسر خود ثریا اسفندیاری از ایران فرار کرد. ابتدا رفت بغداد و از آنجا راهی ایتالیا شد و در هتل "اکسلسیور" شهر رم اقامت کرد.

در تاریخ، شب 25 مرداد 32 به شب اولین خیز کودتائی یاد می شود که گام دوم آن روز 28 مرداد برداشته شد. خیز 25 مرداد شکست خورد اما گام 28 مرداد با موفقیت برداشته شد. شاه که در فاصله 25 تا 28 مرداد کار خود را پایان یافته تلقی کرده بود، با شنیدن خبر تسلط ارتش و سرلشگر زاهدی بر مملکت جان تازه ای گرفته بود، به تهران بازگشت و سلطنت باخته را دوباره آغاز کرد.

بحث بر سر این صفحه اول است. در این صفحه اول کاملا خوش خیالی و تندروی های دکتر فاطمی و هیجانی که جنبش ملی با شکست 25 مرداد دچار آن شده بود دیده می شود. این هیجان و شادی که دامن حزب توده ایران را هم گرفته بود در پائین کشیدن مجسمه های شاه از میادین تهران و خیلی از شهرهای ایران نیز مشهود است. هیجانی آلوده به خوش خیالی و غافل ماندن از سرکوب مار زخمی. در تهران و اصفهان زاهدی و آمران انگلیسی و امریکائی کودتا سرگرم تماس های خود بودند و ماموران انگلیسی - ایرانی نیز به همچنین. آنها تدارک گام بعدی کودتا را می دیدند و دولت مصدق غرق در خوش خیالی صرفا با بازداشت سرهنگ نصیری و چند نظامی دیگر از جمله سرلشکر باتمانقلیچ خیال کرده بودند کار تمام شد و مردم هم سرشان به پائین کشیدن مجسمه های شاه گرم. این صفحه اول روزنامه باختر امروز کاملا فضای روز پس از شکست خیز کودتا در 25 مرداد را نشان میدهد. نصیری بازجوئی نشد تا مخفیگاه زاهدی را فاش کند، نظامی های مرتبط زاهدی و شاه دستگیر شوند، واحدهای نظامی به فرماندهی افسران طرفدار مصدق در شهر مستقر شوند. بجای پائین کشیدن مجسمه های شاه که همه آنها بعد از کودتای 28 مرداد با وسعت و شمار بیشتری در سراسر ایران برافراشته شد باید با شرح جزئیات از طریق رادیو به مردم آگاهی داده می شود و از آنها خواسته می شد که خیابانها را ترک نکنند، واحدهای شبه نظامی مردمی تشکیل شود و دهها پیش بینی دیگر که نکردند و نشد و کار به فاجعه 28 مرداد  انجامید و شد آنچه که 25 سال بعد به انقلابی انجامید که از دل آن جمهوری اسلامی بیرون آمد. کودتاچی ها و شخص شاه انتقام همین شماره باختر امروز و سرمقاله دکتر حسین فاطمی را با تیرباران وی از او گرفت. این صفحه اول باختر امروز یکبار دیگر نشان میدهد که چپ روی هرگز نمی تواند جانشین عقل و تدبیر و پیش بینی شود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 18 آذر

 
 

اشتراک گذاری: