ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 آذر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

مومنی چه می گوید و کیهان چه توصیه ای می کند

حکومت غرق فساد، نمی تواند

موافق کانون نویسندگان باشد!

 
 
 
 
 

 

فرشاد مؤمنی اقتصاد دان نزدیک به نظرات میرحسین موسوی گفته است «ایران در جدول فاسد ترین کشورهای جهان؛ فقط ۷ کشور با قعر جدول فاصله دارد.»

حسین شریعتمداری در کیهان که درد آن نوع فسادهائی که مومنی گفته ندارد، دیروز نوشته: «اخیرا شنیده شده "کانون نویسندگان ایران" دارای فعالیت پنهانی است، باید دید وزارت ارشاد و دستگاه های امنیتی با تکاپوی غیر قانونی تشکل یاد شده چه برخوردی خواهند کرد»

درد مملکت همین است؟ نشست و برخاست تعدادی نویسنده و شاعر و هنرمند که بجای توصیه به برخورد امنیتی با آنها، حکومت باید امکانات و سالن در اختیارشان بگذارد که جلسه کنند و نتایج جلسه شان را هم علنی منتشر کنند. چرا باید یواشکی دور هم جمع شوند که شریعتمداری از آن تعبیر "زیر زمینی" بکند؟ این نظر کیهان شریعتمداری ادامه همان قتل های زنجیره ای و توطئه سقوط مینی بوس هنرمندان راهی تاجیکستان به دره نیست؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 19 آذر

 
 

اشتراک گذاری: