ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 آذر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

کاخ نشینان و کاخ سازان ج. اسلامی

4 کاخ در همسایگی 4 برج

همه با هم خوردند وبردند

 
 
 
 

 

پس از انتشار گزارش 4 برج بهشتی در شماره روز گذشته پیک نت، این اطلاعات را درباره چند کاخ پس از انقلاب برای ما فرستاده اند که می خوانید:

 

1- کاخ غلامعلی حداد عادل

این کاخ در "دارآباد" مُشرِف به نيآوران ساخته شده است. اين محل يكی از قُرُقگاه های سلطنتی بود كه بعد از انقلاب مدتی آزاد شد و سپس به تملک بنياد مستضعفان درآمد و بعدا در اختيار حداد عادل گذاشته شد. کاخ به سبک قديمی و تاريخی بازسازی شده و از نظر امنيتی به تجهيزات پيشرفته مجهز است. دور اين قصر اكنون حصار كشيده شده و كوه پيمايی از آن مسير ممنوع اعلام شده است.

2- کاخ علی اكبر ولايتی

این کاخ  نيز متعلق به يكی از اُمَرای ارتش شاهنشاهی بوده كه ولايتی تصرف كرده است! ولايتی برای توجيه اين تصرف، وقتی وزير امور خارجه بود، درجريان يكی از سفرهايش به آمريكا و سازمان ملل، با صاحب خانه كه در آمريكا رانندهٔ تاكسی شده بود وارد معامله شد. دلال اين كار عباس ملكی كارگزار ولايتی در وزارت خارجه بود. دراين ديدار ولايتی وعدهٔ پرداخت معادل قيمت خانه به دلار زمان شاه را داد تا منزل تصرف شده را حلال اعلام كرده و سند بدهد. آن امير ارتش شاه قبول نكرد اما ولايتی در اين قصر تصرفی (كه آن را گسترش و بازسازی كرده است) مستقر باقی ماند.

3- کاخ مهندس غرضی

این کاخ که برای وزير اسبق پست و تلگراف و از تأثير گذارترين چهره های پشت صحنه سياست خارجی جمهوری اسلامی (بويژه در ارتباط با انگلستان) در نياوران شاخته شده در قسمت شمالی كاخ نياوران (جمال آباد) و در ابتدای منطقه ای قرار دارد كه اشرافی ترين خانه های بعد از انقلاب تهران در آنجا ساخته شده است.

در زمان شاه به هيچ كس اجازه نمی دادند در اين منطقه خانهٔ بیش از دو طبقه بسازد تا امنيت قصر نياوران به خطر نيافتد.

بعد از انقلاب، بنياد مسكن انقلاب اسلامی كه به چنگ «هیأت مؤتلفه» افتاد، همه زمينهای منطقه مصادره شد و سپس به قيمت های گران فروخته شد. دراين ميان يک قواره زمين 37هزارمتری سه نبش هم نصيب غرضی شد. 5 سال طول كشيد تا غرضی در اين زمين کاخ خودش را بسازد . همهٔ كاشی ها و درها و مجسمه ها و شير آلات آن از ايتاليا آورده شده است.

کاخ غرضی 7 درب دارد كه در مقابل همه آنها نگهبان پاس می دهد و كل قصر مجهز به سيستم امنيتی پيشرفته و نگهبان با سگهای غول پيكر است.

غرضی به دست  دراز انگلستان در جمهوری اسلامی معروف است و ديدارهای تعيين كننده در قصر او برگزار می شود.

4- کاخ علی اكبر ناطق نوری

اين کاخ قبلأ به هُژَبر يزدانی چوبدار معروف سمنانی (شوهر غير رسمی مادر شاه و همسر سابق رضاشاه) تعلق داشته و برج و باروی خاص آن، باعث شده بود تا در زمان شاه شايع شود يكی از مراكز ساواک است و به همين دليل هم از اولين خانه هايی بود كه به تصرف در آمد و مدتی هم كميته انقلاب شعبهٔ نياوران در آنجا مستقر بود. سپس اين قصر به مستضعف ترين عضو جامعهٔ روحانيت مبارز تهران، يعنی «علی اكبر ناطق نوری» رسيد! قصر را طی چند سال باز سازی كرده و گسترش دادند و تبدیل به کاخ کردند. خانه های كوچک اطراف خريداری و به آن افزوده شد.

رياست جمهوری ناطق در سال 1376 آنچنان قطعی بود كه يک باند هليكوپتر هم در اين قصر ساخته شد تا رئيس جمهور با هليكوپتر به بيت رهبر  و  مَقَر رياست جمهوری برود و به خانه باز گردد!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 آذر

 
 

اشتراک گذاری: