ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 آذر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

حل مشکل مسکن با یک حرکت!

 
 

 

 

این صفحه اول رونامه رستاخیز ارگان حزب رستاخیز است که شاه آن را بعنوان یگانه حزبی که اجازه فعالیت دارد تاسیس کرد و نخست وزیرش "هویدا" را نیز دبیرکل آن. همه مردم ایران هم باید عضو آن می شدند و اگر نمی خواستند عضو شوند می توانستند گذرنامه گرفته و از کشور خارج شوند.

درباره هویدا که به خیلی ها عقید دارند نباید بعد از انقلاب اعدام می شد، حرف و حدیث بسیار است و ما کار به آنها نداریم، فقط می خواهیم به این صفحه اول بعنوان یک نمونه از عوامفریبی بپردازیم که بسیار شبیه عوامفریبی های احمدی نژاد و خیلی از دست اندرکاران جمهوری اسلامی است.

واقعا مشکل مسکن که در زمان شاه هم وجود داشت (چه اجاره و چه خرید) با یک حرکت می توانست و می تواند حل شود؟ مگر تشک کشتی است که با یک حرکت ضربه فنی شود؟ حرف های مفت و بی اساس و پایه زده می شد و مردم هم دیگر گوششان پر بود و کاری به این در باغ سبزها نداشتند. این شماره روزنامه رستاخیز مربوط به سال 1354 است و دو سال بعد ایران وارد انقلاب شد. دشوار بتوان تصور کرد که هویدا نمی دانست با یک حرکت نمیتوان مسئله مسکن را درایران حل کرد. انسان با سواد و با هوشی بود و میدانست که حرف مفت می زند اما برای خوش آمد اعلیحضرت که حتی از حرف های مفت هم خوشش می آمد، این حرف ها را می زد تا شاهنشاه خوشحال شوند!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 22 آذر

 
 

اشتراک گذاری: