ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

2 آبان ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

روزی که سقف فرودگاه مهر آباد فرو ریخت

 
 
 

 

 

از جمله رویدادهای پر تلفاتی که به فاجعه شباهت داشت، فرو ریختن سقف سالن فرودگاه مهرآباد تهران در اوائل دهه 50 بود. شمار رسمی قربانیان این حادثه اعلام نشد، اما تعداد غیر رسمی قربانیان تا 400 مسافر و استقبال کننده برآورد شد. گریبان سازنده سالن بزرگ فرودگاه را هم نه گرفتند و نه تسلیم دادگاهش کردند، زیرا وابستگی به دربار داشت. سالن بزرگ تا مدتها بسته بود تا سقفی تازه  برای آن ساخته شد.

حالا فرودگاه مهرآباد دیگر فرودگاه بزرگ و اول تهران نیست و فرودگاه خمینی فرودگاه بزرگ ایران است.اما برای فرودگاه مهرآباد هم می خواهند ترمینال ۸۰ هزار مترمربعی بسازند. امیدواریم از تجربه تلخ گذشته برای ساختن ترمینال جدید فرودگاه مهرآباد استفاده شود تا بار دیگر فاجعه تکرار نشود. از عمر فرودگاه مهر آباد حدود ۸۰ سال می گذرد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 2 آبان

 
 

اشتراک گذاری: