ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 آبان ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

صفحات اول روزنامه های پیش و پس از انقلاب

3 سال مانده به فریاد "مرگ بر شاه"

 
 

 

 

این صفحه اول و صفحه داخلی روزنامه کیهان به سردبیری امیرطاهری است. هویدا در مذاکره با دکتر مصطفی مصباح زاده صاحب کیهان پا را در یک کفش کرد تا سردبیر مسلط و پر سابقه کیهان "دکتر مهدی سمسار" را کنار گذاشته و امیرطاهری را به جای او سردبیر کیهان کند. امیرطاهری خبرنگار و مقاله نویس روزنامه کیهان انگلیسی بود که نطق های هویدا را می نوشت. او حتی توان انتخاب و بقول روزنامه نگاران "زدن" یک تیتر را هم نداشت اما در عوض ارتباطش با مقامات حکومتی گهگاه گره گشا بود. دردوران سردبیری او عملا معاون با سابقه و مسلط به فنون روزنامه نگاری با نام رحمان هاتفی کار سردبیری را انجام میداد. این ویژه نامه کیهان برای اعلام حزب رستاخیز توسط شاه با نظارت امیرطاهری منتشر شد. اسفند 1353.

شاه همچنان می تازد و حتی تاب تحمل دو حزب حکومتی که خود ساخته بود را نیآورد. حزب مردم و حزب ایران نوین. این دو حزب را هم منحله اعلام کرد و خود رسما یک حزب اعلام کرد و گفت که هیچ حزبی حق فعالیت ندارد و همه باید عضو حزب رستاخیز شوند و اگر نمی خواهند بشوند هم پاسپورت بگیرند و از کشور بروند من حوصله سرو صدا بلند کردن ندارم!

فقط 3 سال دیگر لازم بود تا او صدای انقلاب مردم در خیابانها را بشنود و بگوید :صدای انقلاب شما را شنیدم!

قدرت خواب آور است. قدرت کوری می آورد، قدرت همزاد خودپرستی است و شاه همه قدرت را در کف خود جمع کرده بود. او به جای گشودن فضای سیاسی آن را تا حد تحمل نکردن یک روزنه کوچک هم بست و با روحانیت و مساجد کنار آمد، روحانیونی را که جیره و مواجب از رژیم می گرفتند و شبکه وسیعی از آنها حقوق بگیر ساواک بودند آزاد گذاشت و آنها را تقویت کرد تا جای احزاب را بگیرند.

 او روز اعلام حزب رستاخیز گفت: هر کس با حزب رستاخیر مخالف است دو راه بیشتر در پیش ندارد ... کسی که وارد این تشکیلات سیاسی نشود و معتقد و مومن باین سه اصلی که من گفتم نباشد ، دو راه برایش وجود دارد، یا یک فردی است متعلق به تشکیلات غیر قانونی یعنی باصطلاح خودمان، توده ای، یعنی باز باصطلاح خودمان و با قدرت اثبات، بی وطن، او جایش یا در زندان است، یا اگر بخواهد فردا با کمال میل بدون اخذ حق عوارض ، گذرنامه در دستش میگذاریم و بهر جایی که دلش میخواهد برود چون ایرانی که نیست، وطن که ندارد و عملیاتش هم که قانونی نیست، غیر قانونی است و قانون هم مجازاتش را معین کرده است…

از فردای اعلام حزب رستاخیز، لیست ثبت نام در تمام ادارات و شرکت ها، دانشگاهها، حتی مدارس گردانده شد تا همه اعلام عضویت کنند و نام خود را نوشته و لیست را امضاء کنند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 3 آبان

 
 

اشتراک گذاری: