ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 آبان ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

جسد را آتش زدند تا جای ضربات چاقواز بین برود

"خودکشی"

توجیه قتل سیاسی "فرشید هکی"
 
 
 
 

اخبار مربوط به سوختن دکتر فرشید هکی در اتومبیل در پارکینگ خانه بسیار با احتیاط و عمدتا خبرهای رسمی مربوط به آن در رسانه های داخل کشور منتشر می شود. از جمله مصاحبه فرمانده نیروی انتظامی که به دروغ گفته بود پزشکی قانونی خودکشی هکی را تائید کرده و همزمان پزشکی قانونی اعلام کرد که هنوز نظری نداده و در حال بررسی است. روز گذشته نیز وکیل خانواده هکی در یک مصاحبه بسیار کوتاه و با لکنت زبان با رسانه ها انجام داد و گفت که محل آتش گرفتن اتومبیل را دیده و با پزشکی قانونی هم تماس گرفته است. جنایت هنوز ثابت نشده اما پزشکی قانونی تائید کرده که جنازه ای که به پزشکی قانونی منتقل شده متعلق به فرشید هکی است.

نه وکیل و نه پزشکی قانونی و نه فرمانده پلیس هیچکدام نمی گوید که چرا روی بدن هکی جای ضربات چاقو وجود دارد. پلیس و نیروی انتظامی می گویند او خودکشی کرده است. یعنی خودش را در ماشینش آتش زده است. اما باید از او سئوال کرد که کدام دیوانه ای برای خودکشی ماشینش را آتش می زند؟ دهها راه برای خودکشی وجود دارد. ضمنا چرا جای ضربات چاقو روی بدن اوست؟ یعنی اول خودش را با چاقو زده و بعد خودش را در اتومبیلش آتش زده؟ کسی این را باور می کند؟

رئیس پلیس هم گفته که با طرح مسئله فرشید هکی سعی می کنند قتل خاشقچی را که مردم ایران را علیه عربستان برانگیخته به سایه ببرند . اظهار نظر مضحکی که به ریسمانی پوسیده می ماند که فعلا به آن چنگ زده اند تا واقعیت قتل فرشید هکی را نگویند و زمان بخرند تا فراموش شود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 5 آبان

 
 

اشتراک گذاری: