ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

24 آبان ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

کارنامه اقتصادی دولت خاتمی

رانت خواران و غارتگران

به این دلیل دشمن خاتمی اند

 
 
 
 

 

(عکس: لحظه تحویل ساختمان ریاست جمهوری به احمدی نژاد و خروج از آن)

   دولت خاتمی كه در دوم خرداد سال 76 و با شعار اصلاحات و جامعه مدنی و رای بیش از 20میلیون نفری مردم ایران و معادل 66درصد كل آرای اخذ شده به پیروزی رسید در عرصه سیاست خارجی و نقش آن بر بهبود فضای اقتصادی و تجارت خارجی، ایجاد خطوط اعتباری جدید، جلب سرمایه گذاری خارجی و اصلاحات اقتصادی آثاری بر هشت سال عملكرد اقتصادی كشور بر جای گذاشت كه از جمله می توان به توسعه صنعت نفت كشور، طرح های عمرانی، ایجاد حساب ذخیره ارزی، ارتباط موثر اقتصادی با محوریت امنیت كشور با كشورهای همسایه و جلب سرمایه های خارجی اشاره كرد.

 

حضور 28 میلیون نفری مردم در انتخابات دوم خرداد 76 و رای 7/66 درصدی مردم به اصلاحات، قانون گرایی، مردم سالاری و جامعه مدنی باعث شد تا خاتمی در انتخابات پیروز شود.
دولت خاتمی نیز رقم تولید خالص داخلی به قیمت عوامل (پایه 76) را از_ 291 هزار میلیارد ریال در سال 76 به 394 هزار میلیارد ریال در سال 83 رساند.

تولید ناخالص داخلی در سال های 1376 تا 83 به ترتیب 291، 300، 304، 320،330، 355، 379 و 394 هزار میلیارد ریال بود. به عبارت دیگر دولت خاتمی نیز در طول هشت سال موفق شد رقم تولید ناخالص به قیمت عوامل را 100هزار میلیارد ریال افزایش دهد.
 
رشد اقتصادی دوران خاتمی   رشد اقتصادی نیز در دولت خاتمی از_ سال 76 تا 83 به ترتیب 8/2، 9/2،_ 6/1، 5، 3/3، 5/7، 7/6 و چهار درصد بود. این ارقام نشان می دهد از سال 79 دولت خاتمی با كاهش قیمت نفت روبه رو شد اما قبل از آن درآمد نفت در وضع خوبی نبود.
فعالیت های ساخت وساز مسكن و خرید و فروش ملك و مسكن رونق عجیبی یافت. این پدیده در كنار افزایش قیمت نفت باعث شد كه رشد اقتصادی به پنج،_ 5/7 و 7/6 درصد برسد اما در سال 83 با ركود در بخش مسكن و ساخت وساز دوباره آهنگ رشد اقتصادی كاهش یافت و به چهار درصد رسید و نقدینگی و تقاضای جامعه با ركود ساخت وساز و ركود بخش ساختمان مواجه شد.

 دردولت خاتمی نگاه به نفت تغییر كرد تا نفت به عنوان درآمد دولت تلقی نشود بلكه به سرمایه ملت تبدیل شود. به دنبال این رویكرد دولت خاتمی، ایجاد حساب ذخیره ارزی موردتوجه قرار گرفت و در ماده 60 برنامه سوم و همچنین در ماده یك برنامه چهارم، موضوع واریز مازاد درآمد ارزی دولت در دستور كار قرار گرفت تا در مواقعی كه با نوسان قیمت نفت روبه رو هستیم، كشور بتواند از این منابع ذخیره شده استفاده كند. همچنین 50 درصد منابع موجود در حساب ذخیره ارزی برای توسعه و حمایت از بخش خصوصی موردتوجه قرار گرفت.    آمارها نشان می دهد كه كل طرح های مصوب برای برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 82 تا 84 به ترتیب 8/4462، _8/2202 و 24580 میلیون دلار بوده است. میزان وام پرداختی نیز در این سال ها به ترتیب 2575، 2587 و 1676 میلیون دلار بوده است كه نشان دهنده پرداخت كم تر وام ارزی از این حساب به بخش خصوصی بوده است و نشان دهنده برداشت بیش تر دولت با متمم های بودجه در سال84 و 85 است كه عملا موجودی حساب ذخیره را تا پایان سال 85 به حدود 10 میلیارد دلار و در حال حاضر به 12 میلیارد دلار رسانده است.

درآمد نفت در دولت خاتمی حداكثر 28 میلیارد دلار و در دولت احمدی نژاد 50 میلیارد دلار بوده است.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 24 آبان

 
 

اشتراک گذاری: