ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 آبان ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 26 آبان

تظاهرات کارگران هفت تپه

در نماز جمعه 2 پنجره را گشود

 
 
 
 
 

 

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز گذشته آرام در نماز جمعه شهر شوش شرکت کردند و به محض ورود امام جمعه، با شعار "پشت به دشمن- رو به میهن" از جا برخاستند و سپس علیه سهامداران و اعضای هیات مدیره نیشکر هفت تپه شعار دادند. آنها معترض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدشان، معترض به دستگیری شماری از کارگران که در اعتصاب نیشکر هفت تپه و غارتگران حکومتی بودند. آنها خواهان بازگشت کارخانه نیشکر هفت تپه به مالکیت عمومی و اداره این کارخانه بصورت شورائی بودند و هستند. تظاهرات روز گذشته در نماز جمعه شهر شوش دو پنجره را گشود تا حکومت نه  از پشت شیشه سرکوب، بلکه از پنجره گشوده واقعیات را ببیند و بداند که با دستگیری معلم و کارگر و دانشجو و روزنامه نگار و زنان و مردان نمی تواند یک جنبش اعتراضی و به حق را سرکوب کند. اگر در گذشته ممکن شد، دیگر ممکن نیست و این هیچ ارتباطی به فیلتر بودن یا فیلتر نبودن تلگرام ندارد. همانگونه که در عنوان دو شماره گذشته پیک نت نوشتیم، نارضائی عمومی و شورش مردم موتور تلگرام است و نه تلگرام موتور شورش و اعتصاب.

یکی از دو پنجره ای که گشوده شد، به روی دیدن نتیجه خصوصی سازی و خصولتی کردن هائی بود که مطابق اصل 44 تحریف شده قانون اساسی توسط شخص رهبر بود. و پنجره دوم به روی نتیجه بسته بودن و سرکوب هر تظاهرات و اعتصاب و اعتراضی که حالا کار را به حضور در تنها محل ممکن برای تظاهرات کشیده است. یعنی نماز جمعه ها. دیر نیست که در نماز جمعه تهران هم نظیر نماز جمعه روز گذشته شوش، نیمی از جمعیت برخیزد و علیه روحانیون و علیه غارت و فساد حکومتی شعار بدهد. این تنها محل و تنها امکانی است که حکومت برای مردم معترض باقی گذاشته است. مگر آن که برای عده ای دستچین شده کارت امنیتی نماز جمعه صادر شود که این دیگر می شود نماز جمعه کارتی! و این یعنی حکومت دیگر در نماز جمعه ها نیز امنیت ندارد و همانطور که در فیلم نماز جمعه شوش می بینید، مردم با بسیجی های حاضر در محل نیز دست به گریبان می شوند! واقعیت اینست نه آن نمایشی که سپاه با جمع کردن چند ده هزار بسیجی و سپاهی و لباس شخصی از سراسر ایران در ورزشگاه آزادی برای رهبر جمهوری اسلامی جمع کرد! برای حکومت تلخ است این حرف، اما واقعیت هرگز شیرین نبوده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 26 آبان

 
 

اشتراک گذاری: