ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 آبان ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

رفتار ننگ آور اسلام

و روحانیت با شجریان و موسیقی

 
 
 

 

 

این بخشی از مصاحبه محمدرضا شجریان در آغاز سال 1357 است که در یکی از هفته نامه های ایران متنشر شد. مصاحبه در زمانی انجام شده که همایون شجریان فقط 3 سال داشته و شجریان ستاره موسیقی اصیل ایرانی در جشن هنر شیراز و حافظیه شیراز بوده است. انتشار نام و عکسش در مطبوعات وقت ممنوع نبود و هر آنچه را آن زمان می گفت و بدان می اندیشید همان است که اگر امروز هم با او مصاحبه شود همانها را می گوید. درباره خودش و زندگی سالم و عادت هایش. او از میان فرزندان خود روی همایون 3 ساله از همان سالهای طفولیت همایون حساس بوده و در این مصاحبه می گوید که در او استعداد و گوش فوق العاده حساس به موسیقی را کشف کرده است
انتشار و بازخوانی دوباره این مصاحبه بدان جهت مفید و جالب است که  بقول شاملو، شجریان "جخ امروز از مادر زاده نشده". او فرزند پیش و پس از جمهوری اسلامی است و کلام درست آن که او فرزند برومند تاریخ موسیقی و انسانیت و مروت مردم ایران است. متن مصاحبه چنان است که نیازی به توضیح ما نیست. الی این نکته که رفتاری که حکومت با شجریان کرد نه فقط درتاریخ جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ننگ های حکومتی ثبت می ماند، بلکه صفحه ای سیاه در تاریخ اسلام  و روحانیت به حکومت دست یافته و موسیقی است.

 

عمر بسیار به باد پدر پیر فلک را

تا دگر مادر گیتی چون تو فرزند بزاید


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 27 آبان

 
 

اشتراک گذاری: