ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 آبان ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 27 آبان

تحولات شگرفی زیر پوست

جامعه در حال تکامل است!

 
 
 
 
 

زیر پوست جامعه تحولات شگرفی در حال تکامل است که حکومت یا نمی بیند، یا نمی خواهد ببیند و یا اساسا نمیداند چه خبر است. این تحولات در جهت شعارها، آرمان ها و اهداف واقعی و اصلی سال انقلاب، یعنی سال 57 است. هنوز فرمانده سپاه می رود قزوین و درباره مقابله با تحریم ها و رد مذاکره با امریکا کرُکرُی می خواند. برای رهبر، از سراسر ایران بسیجی و سپاهی آورده و همایش صدهزار بسیجی در ورزشگاه آزادی ترتیب میدهند تا او را همچنان در توهمات نگهدارند. دولت رسمی زیر فشار دولت سایه و غیر رسمی که مرکز آن در مشهد است دست و پا می زند. حتی نمی گذارند ارز صادراتی را به کشور بازگرداند و این درحالی است که تولید نفت به یک دوم رسیده و تشدید تنگناهای معیشتی مردم در راه است. حضور کارگران اعتصابی هفت تپه در نماز جمعه شهر شوش و شعار انقلابی "بازگرداندن کارخانه خصوصی سازی شده نیشکر هفت تپه به مالکیت مردم و اداره تعاونی آن" و یا جنبشی که همزمان با تصمیمات و اقدامات مضحک علی اکبر ولایتی در باره حجاب و غیره در دانشگاه آزاد، در دانشگاه های ایران علیه سیستم آموزش پولی راه افتاده و وسیعا در دانشگاهها با استقبال روبرو شده و... نمونه هائی است از تعمیق آگاهی جنبش عمومی مردم ایران با زیر و رو کردن ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه. وقتی نماینده مجلس میگوید و هشدار میدهد که دلتان را خوش نکنید به دوران جنگ و بسیج و کمک های مردم، آن دوران سپری شده و امروز جامعه ایران یک جامعه دیگری است با خواست های دیگر. (این سخنان را در بخش منتخب اخبار سیاسی همین شماره پیک نت به نقل از "آرمان دیلی" بخوانید). وقتی هنرمندان و اندیشمندان ایران نامه ای خطاب به مردم جهان علیه تحریم ایران می نویسند، دیگر ابتکار از دست حکومت و برخی مدعیان چپ اندیش خارج از کشور خارج شده است.

اینها فقط نمونه های اعلام شده و منتشر شده از عمق آگاهی جنبش عمومی مردم ایران است که آینده هر تحولی را در ایران رقم خواهد زد. حکومت یا با مردم همراه می شود و یا زیر دست و پای مردم می رود!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 27 آبان

 
 

اشتراک گذاری: