ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 آبان ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 28 آبان

حرف اکثریت مردم، در یک

ناپرهیزی سیما گفته شد!

 
 
 
 
 

 برنامه "زاویه" سیمای جمهوری اسلامی یک ناپرهیزی تاریخی کرد. در این برنامه معاون رئیس قوه قضائیه و یک استاد جامعه شناسی دانشگاه بنام محدثی که درحال تحقیق پیرامون دروغگوئی و ریشه های آن در ایران است شرکت داشتند. دراین برنامه معاون رئیس قوه قضائیه یک دروغ بزرگ درباره اکثریت و اقلیت مردم گفت و سپس نوبت به استاد محدثی رسید. محدثی در معرفی صدا و سیما بعنوان تریبون دروغگوئی و دروغ پراکنی گفت که مردم این دستگاه را دروغگو می شناسند. مجری برنامه معترض شد و استاد محدثی اضافه کرد: اولا من دارای تحقیقاتی در زمینه دروغ هستم و میدانم که صدا و سیما سیستماتیک دروغ می گوید و حتی اخبار را درجهت سیاست های آنها که پشت صحنه اند تحریف می کند و به آن جنبه های تبلیغاتی به سود همان پشت صحنه ای ها میدهد. مجری برنامه پرسید شما بر چه اساس و سندی این را میگوئید؟ محدثی گفت خیلی ساده است، از خود مردم و نخبگان سئوال کنید تا همین نظر من را به شما بگویند. او نگفت و نمی توانست با اشاره به صحبت معاون قوه قضائیه که روبرویش نشسته بود بگوید: حاج آقا شما بر اساس کدام سند و مدرکی این اقلیت و اکثریتی که فرمودید را مطرح کردید؟ خودتان بخشی از این برنامه و ناپرهیزی سیما را ببینید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 28 آبان

 
 

اشتراک گذاری: