ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

8 مهر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

یکی بانک موفق

به از دهها بانک ورشکسته

 
 
 
 
 

 

بانک صادرات، تا پیش از انقلاب موفق ترین بانک ایران بعد از بانک ملی بود. داشتن شعبه در هر شهر و روستا و محله های شهرهای بزرگ کشور از ویژگی های این بانک بود. نه تنها در داخل کشور بلکه در بسیاری از شهرهای مهم اروپائی هم شعبه داشت و بسیاری از ایرانیانی که به سفر خارج می رفتند میتوانستند از خدمات این بانک استفاده کنند. مبتکر و موسس این بانک مهندس محمد علی مفرح بود که نمیدانیم پس از انقلاب چه سرنوشتی پیدا کرد. از اشتباهات بزرگ جمهوری اسلامی ویران ساختن همه ساخته های پیش از انقلاب و متواری کردن کسانی بود که می توانستند پس از انقلاب نیز در عرصه هنر و اقتصاد و مدیریت و نظامی از آنها بهره گرفت. یعنی از باقی مانده دستگاه دولتی متلاشی شده از انقلاب برای ساختن دستگاه دولتی پس از انقلاب بهره گرفتن. وقتی از دستگاه دولتی می گوئیم یعنی در تمام عرصه ها. این توصیه مارکس و لنین برای هر انقلاب، پس از پیروزی در گام اول برای درهم شکستن ماشین دولتی پیش از انقلاب و ساختن ماشین دولتی پس از انقلاب است. هیجانات پس از انقلاب و بی تجربگی همه انقلابیون از چپ تا راست و از مذهبی تا غیر مذهبی اجازه این بهره گیری را نداد و هنوز هم در جمهوری اسلامی با شعار ضد انقلابی "خودی" و "غیرخودی" در بر همان پاشنه می چرخد که زنگ زده و دیگر با دشواری باز و بسته می شود. گفتن از افراد موفق و یا سازمان های موفق دوران پیش از انقلاب هرگز به معنای ستایش از نظام استبدادی شاهنشاهی نیست که آن نظام خود امکان رویش بسیاری از امکانات را به بسیاری از شایستگان نداد و زمانی که در تنگنای سقوط قرار گرفت، دیگر شایسته ای در میدان حکومت باقی نمانده بود که بتواند زیر پر و بال آن را بگیرد. شاه جوانی که پس از سقوط رژیم استبدادی رضا شاه به قرآن قسم خورد که برخلاف پدرش حافظ  و مجری قانون اساسی، دربار شاهنشاهی را تبدیل به ستاد استبداد کرد و همین استبداد و خودکامگی و خودرائی در تمام عرصه ها او را زمین زد. بهرحال، برای انتشار این آگهی بانک صادرات اشارات بالا را ضروری دانستیم. آن بانک صادرات را مقایسه کنید با دهها بانک و موسسه اعتباری که در زمان احمدی نژاد از زمین سبز شدند و مملکت و مردم را غارت کردند و صاحبان و بنیانگذارانش از ایران گریختند و یا زیر پر و بال حکومت پنهان شدند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 8 مهر

 
 

اشتراک گذاری: