ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 مهر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

با کابینه روحانی می مانند

شهردار آینده تهران

از میان دو وزیر مستعفی!

 
 
 
 

آخوندی و شریعتمداری از راس دو وزارتخانه راه و شهر سازی و صنعت و معدن و تجارت  استعفا دادند و روحانی نیز استعفای آنها را پذیرفت.

شواهد نشان میدهد که نه آخوندی از کابینه روحانی زیاد دور خواهد شد و نه شریعتمداری که شاید در جمع کابینه روحانی نزدیکترین رابطه را با بیت رهبری دارد. برخی محافل مطلع مطبوعاتی ایران هر دو وزیر مسعتفی را گزینه شهرداری تهران میدانند و از میان آن دو شانس آخوندی را بیشتر می دانند. احتمالا او با همین آگاهی روز گذشته پاسخ تندی به سخنگوی شورای نگهبان "کدخدائی" داد و نوشت:

مایه‌ی تاسف است که حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی آیین‌نامه انتشار نیافته مجمع تشخیص مصلحت را حاکم بر قانون اساسی می‌داند. قانون اساسی اگر دو نگهبان چون شما داشته باشد، نیاز به هیچ مهاجمی ندارد.

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

کین ره که تو می‌روی به ترکستان است

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 29 مهر

 
 

اشتراک گذاری: