ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 شهریور ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 4 شهریور

فریب بحث های حاشیه ای

تجمع طلاب در قم را نخورید

 
 
 
 

 

درباره جمع کردن تعدادی طلبه و لباس شخصی در قم و نهادن نام "تجمع بزرگ علما، اساتید و طلاب" که عکس بالا خودگویای باصطلاح بزرگی آنست، "کی بود؟ کی بود" ادامه دارد. بحث مرکزی آن تابلوی تهدید به قتل روحانی به شیوه قتل هاشمی رفسنجانی در استخر امنیتی سعدآباد است که سعی می کنند تابلو و آن شعار را انحرافی معرفی کنند و دفاع مراجع از خویش و محکوم کردن سکولاریسم حوزه ای را برجسته کنند. درحالیکه موضوع بحث سکولاریسم (در همین شماره در بخش مرور مطبوعات همین فریبکاری را از قول ابراهیم رئیسی بخوانید) نیست، موضوع اصلی اعتراف به قتل هاشمی است و اطلاع دقیق از این قتل توسط آن محفلی که این تابلو را بدست چند طلبه داد. آنچه باید بررسی و پیگیری شود اینست. این که تهیه کننده آن شعار و آن تابلو چه اطلاعاتی از قتل هاشمی دارد و آن اطلاعات چیست؟ بقیه مسائلی که مطرح می شود حاشیه ایست بر متن و با بزرگ کردن این حاشیه ها سعی می کنند همین نکته مهم و محوری در سایه قرار بگیرد. آیا مصباح یزدی فتوائی برای قتل هاشمی داده و شاگردانش با آن تابلوی تهدید روحانی به قتلی شبیه قتل هاشمی در آن تجمع ظاهر شدند؟ آیا سپاه که بهرحال در تجمع طلاب نقش داشته و سند آن را در همین شماره پیک نت می بینید در آن قتل و تهیه این تابلو نقش داشته؟ آیا آن بخش سپاه و بوقچی هائی نظیر حسین شریعتمداری در کیهان هنوز شبها خواب تولید بمب اتمی را می بینند و می خواهند کاری دست ایران بدهند کارستان؟ همزمان با تهدید روحانی به قتل، کودتائی علیه روحانیون غیر حکومتی که این روزها منتقد روحانیت حکومتی شده و باحتمال بسیار تصمیم آینده مجلس خبرگان برای جانشینی آقای خامنه ای را نخواهد پذیرفت را می خواستند کلید بزنند؟ رحیم پور ازغذی سربازجوی مخوف دهه 60 در زندان توحید و سپس اوین هدایت شده و برای دادن پیامی روشن به روحانیون غیر حکومتی و مخالفان تصمیم آینده مجلس خبرگان برای جانشینی علی خامنه ای به میدان فرستاده شده بود؟ گفته می شود قرار بوده علم الهدا و یا دامادش سید ابراهیم رئیسی که در کودتای 7 و 8 دیماه گذشته در مشهد با سازمان دادن تظاهرات علیه روحانی نقش رهبری را داشتند در این باصطلاح تجمع بزرگ سخنرانی کنند اما بعدا جاخالی دادند و منبر را برای رحیم پور ازغدی خالی کردند. آیا این نیز واقعیت دارد؟ (شیرازه آن تظاهرات دیماه ناگهان از دستشان در رفت و تبدیل شد به تظاهرات مردم در یکصد شهر ایران علیه کل نظام) اینهاست نکاتی که درباره تجمع طلاب قم باید بررسی شود و تا چنین نشود هر بحثی در باره آن تجمع با هدف گمراه کردن افکار عمومی دامن زده می شود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: