ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

13 شهریور ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

نامه شیخ مهدی کروبی از داخل حصر

درباره بحران کشور

خبرگان از رهبر سئوال کنند؟

 
 
 
 

شیخ مهدی کروبی خطاب به اعضای مجلس خبرگان از آنها خواست تا با توجه به اختیارات قانونی خود، به جای مدح و ستایش رهبری، درباره سیاست های سه دهه گذشته کشور از او توضیح بخواهند که چرا کشور را به اینجا رسانده است .خبرگان اگر خبرگان باشد باید از وضعیت اسف بار دستگاه قضا از رهبری سوال کند که با احکام سیاسی خود روی محاکم رژیم منحوس پهلوی را سفید کرده است.

خبرگان به وضعیت نهادهای نظامی و اقتصادی زیر نظر رهبری که نقش اصلی و مهم در وضعیت أسف‌بار امروز مردم و کشور دارند رسیدگی نمایند و از رهبری نسبت به ورود سپاه، بسیج و نیروی انتظامی به بانک‌داری، فروش نفت و …  پرسش کند. خبرگان خبرگان از دخالت نظامیان و ائمه جمعه  در امور جاری کشورسئوال کنند.

متن این نامه که در حصر نوشته شده، بی آنکه نحوه دریافت آن توضیح داده شده باشد در سحام نیوز منتشر شده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 13 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: