ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 شهریور ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

با موضع گیری آیت الله سیستانی

دولتمردان عراق

باید به خانه هایشان باز گردند
 
 
 
 

 

آیت الله «سیستانی»، مرجع اعلم تشیع که در عراق مستقر است، روز گذشته درباره تشکیل دولت آینده عراق هشداری داد که بی ارتباط با تظاهرات مردم شهرهای شیعه نشین جنوب این کشور علیه فساد دولتی نبود. او که درس بزرگی از اشتباهات روحانیون ایران برای حضور مستقیم در دولت و حکومت گرفته و فاصله خود را از دولت حفظ کرده گفت:

 بر اساس قانون اساسی عراق، نامزدی افراد برای نخست وزیری از اختیارات بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی می باشد و دیگران حق رد نامزد آن را ندارند اما اگر نخست وزیر آینده از آن دسته سیاستمداران چه حزبی و چه مستقل انتخاب شود که طی سال های گذشته در قدرت بودند، از وی پشتیبانی نمی کنم چرا که اکثریت ملت دیگر امیدی به این افراد برای تحقق خواسته های خود در رابطه با بهبود اوضاع و مبارزه با فساد ندارند.

باید شخصیت جدیدی برای نخست وزیری انتخاب شود که به شایستگی، پاکدستی، شجاعت و قاطعیت معروف باشد و امکان برقراری ارتباط با وی و ارائه نصیحت و توصیه در رابطه با منافع کشور وجود داشته باشد و گر نه مرجعیت به رویکرد خود در تحریم مسئولان دولتی ادامه خواهد داد و همچنان صدای محرومان باقی خواهد ماند و تا جایی که می تواند از حقوق آنها دفاع خواهد کرد.»

با این موضع گیری، که تائید غیر مستقیم موضع گیری های مقتدا صدر است، عملا دیگر جائی برای امثال العبادی نخست وزیر کنونی عراق و نوری المالکی نخست وزیر قبلی و تابع جمهوری اسلامی باقی نمی ماند.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 20 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: