ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 شهریور ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

پلنوم حزب کمونیست سوریه

ستایش پیروزی بر تروریسم

فراخوان مبارزه علیه اشغالگران

 
 
 
 

پلنوم (اجلاس) کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست سوریه برای بررسی اوضاع سوریه برگزار شد. رهبری جلسه را دبیرکل این حزب "عمار بکتاش" برعهده داشت.

اجلاس بر اهمیت پیروزی نیروهای مسلح سوریه برای آزاد‌سازی مناطق بزرگی از میهن تأکید و اعلام داشت حومه دمشق از مواضعی که باندهای شورشی داشتند پاکسازی شده است. اهمیت ویژه این پیروزی فقط از نظر نظامی نیست، بلکه پی‌آمدهای سیاسی گستردۀ و مهمی دارد.

پیشرفت استراتژیک مهم و مشهود در آزادسازی مناطق جنوبی کشور از چنگ سازمان‌های تروریستی دست‌آورد مهم نیروهای مسلح ما در مواجهه با حمله صهیونیستی- امپریالیستی بود. این دست‌آوردها شالوده محکم نبرد مردم ما برای آزادسازی تمام قلمرو ملی از اشغال کشورهای استعماری را تشکیل می‌دهد.

کمیتۀ مرکزی پایداری مردم اَفرین و مقاومت آن‌ها را در برابر اشغالگران عامل مهمی در مبارزه ملی مردم سوریه ارزیابی کرد. هنوز بخش عمده استان ادلب تحت اشغال ترکیه قرار دارد. همۀ باندهای مسلح در این مناطق، به این یا آن شکل، در پیوند با مقامات اشغالگر ترکیه قرار دارند، نقشه‌های تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه آن‌ها را پیش می‌برند. اقدامات تجاوزکارانه مقامات اشغالگر ترکیه و عوامل آن‌ها مقاومت ملی را در برابر اشغال ممکن ساخته است.

استعمارگران آمریکایی نیز از طريق حفظ و گسترش شبکه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده، و با اتکاء بر سازمان‌هایی که با اشغالگر همکاری می‌کنند، در صدد ایجاد مناطق نفوذ خود در شمال- شرق سوریه، به ویژه در منطقه الجزیره هستند. اما توده‌های مردم ما در این مناطق به نحو فزاینده‌ای علیه اشغالگران آمریکایی و عمال آنها بسیج می شوند. گرچه تروریسم در سوریه درهم شکسته شده اما خطر عملیات تروریستی همچنان باقی است.

کمیتۀ مرکزی بر درستی مسیر تعیین شده از سوی حزب ما برای مرحله کنونی تأکید نمود:

۱- مبارزه در دفاع از استقلال ملی،

۲- دفاع از حاکمیت کامل ملی،

۳- مبارزه برای یکپارچکی قلمرو ملی.

یکی از مهم‌ترین ابزار دستیابی به این هدف ملی مبارزه برای رهایی میهن از اشغالگران است.

کمیتۀ مرکزی خواهان هشیاری در برابر طرح‌های صهیونیستی و امپریالیستی برای تقسیم کشور یا تضعیف وحدت آن است. محافل امپریالیستی به طور اعم، و محافل صهیونیستی به طور اخص، این‌را یک مقدمه لازم برای رسیدن به طرح توسعه ‌طلبانه خود می دانند.

کمیتۀ مرکزی اعتماد راسخ دارد سوریه که برای میراث ملی دیرپای خود و مقاومت آن در برابر طرح‌های استعماری مشهور است، یک مانع اصلی در برابر استبداد استعماری و نقشه‌های توسعه‌طلبانه امپریالیسم و صهیونیسم باقی خواهد ماند.

احیای اقتصادی و اجتماعی برای تقویت پایداری ملی اهمیت دارد. این حمایت، ارتقاء و توسعه تولید ملی، و تلاش برای رسیدن دوباره به دست‌آورهای مهم در کشاورزی و امنیت غذایی، و تأمین منافع تولیدکنندگان و تقاضاهای توده‌ها می باشد. این هدف از طريق گسست کامل از سیاست‌های اقتصادی لیبرالی و جایگزین ساختن آن با سیاست تقویت دولت و بخش عمومی در عرصه‌های اصلی اقتصاد در جهت توسعه تولید ملی، همراه با بهبود استاندارد زندگی توده‌های مردم است. نقش دولت در تأمین نیازهای اساسی برای زندگی شهروندان و برای حمایت و حراست از بخش‌های اصلی تولید صنعتی و کشاورزی باید بنیادین باشد. همه این‌ها به بازسازی مؤثر، متوازن و یکپارچه منجر خواهند شد.

حزب ما معتقد است که فساد عمدتاً به معنی غارت دولت و مردم از جانب بورژوازی انگلی و بورژوازی بوروکراتیک است.  کمیتۀ مرکزی معتقد است که برای ثمربخش بودن روند مبارزه با فساد، این روند باید همه‌جانبه و در درجه اول علیه بورژوازی کمپرادور، واسطه‌ها، دلال‌ها، سوداگران و نمایندگان سرمایه خارجی، و شرکای آن‌ها در دولت باشد.

در بحث شرایط بین‌المللی، کمیتۀ مرکزی بر این نظر بود درحالیکه کشمکش‌های اقتصادی و سیاسی بین مراکز امپریالیستی اصلی تشدید می‌ شود، امپریالیسم آمریکا دشمن اصلی را جمهوری خلق چین میداند که رقیب اقتصادی اصلی ایالات متحده به شمار می‌آید. تحریم‌های اقتصادی جدید علیه روسیه- که دشمن شماره ۲ دولت ایالات متحده است اعمال شده اند. هم‌چنین تنش‌های جدی و اعلام شده‌ای بین امپریالیسم آمریکا و امپریالیسم اروپای غربی وجود دارد.

ایالات متحده هم‌چنین دست به یک حمله گسترده، چندسویه در آمریکای لاتین زده، می‌خواهد آن‌را دوباره به «حیاط خلوت» خود مبدل نماید. امپریالیسم آمریکا هم‌چنین فشار بیش‌تری بر ایران وارد می‌کند، فشاری که با مقاومت نیرومند رو به‌ رو است.

همه این عوامل در بطن خود، در بستر تضادهای امپریالیستی، و هم‌چنین تضاد بین کار و سرمایه و تضاد بین مراکز امپریالیستی و جنبش‌های رهایی ملی در دولت‌های سرمایه‌داری، نشانه‌های کشمکش‌های جدی را دارند.

مردم یمن علیه تجاوز کارگزاران استعمار- مانند عریستان سعودی، امارات متحده عربی و برخی رژیم‌های مزدور- قرار دارند. مبارزه جناح‌های جنبش رهایی‌بخش عربی یک نقش عینی در مبارزه رهایی‌بخش و انقلابی خلق‌های جهان علیه امپریالیسم دارد.

مقاومت سوریه و متحدین آن همچنین جنگ رهایی‌بخش مردم یمن علیه تجاوز کارگزاران استعمار- مانند عریستان سعودی، امارات متحده عربی و برخی رژیم‌های مزدور- است.

کمیتۀ مرکزی هم‌چنین تدارک برگزاری دوازدهمین کنگره حزب کمونیست سوریه را بررسی کرد و چند تصمیم اتحاذ کرد.

کمیتۀ مرکزی آماده ساختن سازمان‌های حزبی را برای انتخابات شهرداری‌ها بررسی کرد. کمیتۀ مرکزی وظبفه اصلی رفقا را در طی کارزار انتخاباتی بسط تماس‌های عمومی از طريق بردن سیاست حزب به میان وسیع‌ترین مخاطبین، و همچنین گوش دادن به دغدغه‌های مردم و بیان آن دغدغه‌ها از راه‌های گوناگون دانست. دفاع از منافع مردم جوهر سیاست حزب کمونیست است.

کمیتۀ مرکزی همچنین از همه سازمان‌های حزبی خواست مقالات بیش‌تری، به ویژه در ارتباط با زندگی و مطالبات توده‌ها، برای روزنامه حزب- «صدای مردم» تهیه کنند.

 

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست سوریه

دمشق، ۳ اوت ۲۰۱۸

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 26 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: