ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 مرداد ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 3 مرداد

کدام فرماندهان

سهامداران 6 بانک سپاه اند

 
 
 
 

دُم خروس موسسه اعتباری "ثامن الحجج" که طشت رسوائی آن از بام جمهوری اسلامی افتاده عملا از جیب سپاه بیرون زده است. رسانه های داخلی با احتیاط و جسته و گریخته نوشته اند که ادغام "ثامن" و "انصار" که دو بانک و موسسه اعتباری وابسته به سپاه هستند زیر علامت سئوال است و رفتن آنها در شکم بانک واحدی که می خواهند برای نیروهای مسلح درست کنند دشوار شده است. بانکی که می خواهند 6 بانک سپاه را در آن جمع کنند بانک سپه هست که در زمان شاه هم بود و وابسته به ارتش بود و حالا گفته می شود ممکن است حتی بانک سپه هم در جمع آن 6 بانک سپاه همگی در یک بانک جدید دولتی جمع شوند. چنین بانکی زیر نظر بانک مرکزی و دولت کار خواهد کرد و یا زیر نظر سپاه؟ بیم آن میرود که علیرغم همه این تمهیدات، بانک تازه ای که باز می شود نیز تحریم جهانی شود و همین مسئله دشواری این ادغام است.

بانکهای سپاه غیر از ثامن (الحجج) و انصارکه تاکنون نام آنها فاش شده عبارتند از "حکمت"؛ "قوامین"، "کوثر"؛ "مهراقتصاد"، که جمعا می شوند 6 بانک که همگی آلوده به پولشوئی اند. تکلیف سپرده گذاران این بانکها چه می شود؟ جواب آنها را سپاه خواهد داد و یا دولت؟

آن سد سکندری که در برابر افشای سهامداران و هیات مدیره "ثامن الحجج" و دیگر بانکها وجود دارد و هیچیک از مقامات قضائی و دولتی و همچنین نمایندگان مجلس درباره آن دهان باز نمی کنند، همین است. یعنی سهامداران اصلی فرماندهان سپاه اند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 3 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: