ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 مرداد ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اطلاعیه جبهه ملی

هم پیشنهاد اصلاح

هم پیش بینی سقوط نظام!

 
 
 
 

 

جبهه ملی ایران با صدور اطلاعیه ای که تناقض در آن کم نیست، نظرات خود را در باره بحران کنونی حکومت و جامعه اعلام داشت. در این اطلاعیه در عین حال که پیش بینی سقوط جمهوری اسلامی مطرح شده، پیشنهادهائی برای اصلاح ساختار نظام مطرح شد و درعین حال راه حل هائی برای برون رفت از تنگنای کنونی را خطاب به حکومت اعلام کرده خواهان برپائی مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید شده است! در این اطلاعیه از جمله آمده است:

 

«عمل کرد حکومت جمهوری اسلامی در این مدت چهل سال به گونه ای بوده که اکنون این حکومت به جبر تاریخ در  معرض از هم گسیختگی و فروپاشی قرار گرفته است . این حکومت با سوء رفتارها ، ضعف مدیریت ها ، سیاست های نادرست داخلی وخارجی بدور از در نظر گرفتن منافع ملی و فساد گسترده ی اغلب کارگزارانش، خود را به طور کلی از اعتبار و مشروعیت ساقط کرده و میرود تا بر حیات خویش نقطه پایان بگذارد . این حاکمیت در روز های انقلاب با وعده برقراری آزادی واستقلال وعدالت و با شعار « نه شرقی نه غربی » بر اریکه قدرت نشست اما از همان روزهای نخست با اعدام های بدون محاکمه ی عادلانه وسرکوب هر آنکس که جدا از حاکمیت می اندیشید وبا انحصار طلبی روز افزون نشان داد که رفتارش تا چه اندازه با آزادی وعدالت فاصله دارد .

امروز باید بدانیم که برای آینده وطنمان چه نوع سامانی را نمیخواهیم  و چه نوع نظم و نسقی را خواستاریم . امروز به ضرس قاطع باید باور داشته باشیم که راه نجات وسعادت و رفاه ملت ایران دست یابی به آزادی و یک حاکمیت ملی سالم و پاکدست همراه با استقلال و عدالت اجتماعی است .

جمهوری اسلامی میتواند با برداشتن این چند گام ، خود وملت ایران را از بن بست ها و آینده مبهم و نا مطلوب برهاند :

۱ –  سریعا آشتی با ملت را اعلام کرده و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی را در سراسر کشور آزاد نماید و از اعمال خشونت نسبت به مردم  معترض وجان به لب رسیده ایران دست بردارد .

۲ – هرچه زود تر آزادی های سیاسی مانند آزادی احزاب واجتماعات و آزادی بیان وقلم را به شکلی حقیقی محقق نماید .

۳- یک انتخابات آزاد وبدون دخالت نهادهای حکومتی وتحت نظارت هیئتی قابل قبول برای همگان ، جهت برپایی یک مجلس موسسان واقعی برای تدوین یک قانون اساسی جدید و تعیین شکل حکومتی آینده کشور برگزار کند و تصمیمات آن مجلس را هرچه که باشد در تمام زمینه ها محترم شمرده و از آن ها تمکین نماید .»

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 6 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: