منتخب اخبار  

        www.pyknet.net

   پیک نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7 مرداد ماه 1397

  pyknet100@gmail.com

 
   
 

 

منتخب اخبار فرهنگی – هنری

 

مجلس مشغول بررسی طرح نظارت بر صدا و سیماست از جمله برای نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه مصوب، انضباط مالی، چگونگی اجرای سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نحوه رسیدگی به شکایات که از وظایف  شورای نظارت بر صدا و سیما ست.

همچنین بازرسی از بخش‌های مختلف سازمان صدا و سیما، جلوگیری از پخش برخی برنامه ها و یا اجازه پخش برخی برنامه ها.

پس از 40 سال می خواهند کنترلی بر صدا وسیما را برقرار کنند که البته آب در هاون کوبیدن است زیرا صدا و سیما اختیارش دست بیت رهبری است و اگر به سئوالی باید پاسخ بدهد به آنجا میدهد نه به مجلس که طرح نظارت تنظیم می کند. بنابراین، اصل اول تعیین تکلیف عزل و نصب رئیس صدا و سیما و پاسخگو کردن آن به مجلس و مردم است. تا این درست نشود هیچ طرحی هر اندازه هم که خوب باشد قابل اجرا نیست.

 

عکاسی در متروی تهران

https://fararu.com/fa/news/369056

خانه فرخزادها!

https://www.isna.ir/news/97050703619

دوباره ویرانی خانه فروغ

https://www.isna.ir/news/97050703553

احتمال تجدید نظر دادستان کل در باره فیلترینگ تلگرام

http://aftabnews.ir/fa/news/536878/

تلگرام از دسترس خارج شد

http://aftabnews.ir/fa/news/536923/

تعیین وظایف شورای نظارت بر صدا و سیما

http://aftabnews.ir/fa/news/536922/

مسن ترین انسان جهان در سن 117 سالگی درگذشت

http://aftabnews.ir/fa/news/536771/

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 7 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: