ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 تیر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

یادداشت محمود صادقی

نمایش فوتبال در ورزشگاه آزادی

رویدادی از "کوچک های بزرگ" بود!

 
 
 
 
 

پیرامون باز شدن درهای ورزشگاه آزادی، روز مسابقه ایران و اسپانیا به روی زنان و خانواده ها محمود صادقی نماینده مجلس در یادداشت کوتاهی نوشت:

 

از یک هفته قبل مسئولان ذیربط، از جمله نمایندگان مجلس پیگیری کردند، کارشناسان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نظر کارشناسی دادند، شورای تأمین تصویب کرد، استاندار (رییس شورای تأمین) مجوز داد، ورزشگاه بلیت فروخت، ساعتی پیش از شروع بازی مردم داشتند وارد ورزشگاه می شدند که یگان ویژه وارد عمل شد! مردمی را که وارد شده بودند بیرون کرد و در ورزشگاه را بست و در مقابل مردمی که قصد ورود به ورزشگاه را داشتند صف آرایی کرد! مردم ایستادند، نمایندگان مجلس پیگیری کردند، رییس جمهور وارد عمل شد و سرانجام یگان ویژه عقب نشینی کرد و در ورزشگاه باز شد. موضوع اصلی اینست که قدرت‌های موازی در همه امور، حتی در مورد مسائل بی اهمیتی مثل نمایش فوتبال در یک ورزشگاه دخالت می کنند.

دوست عزیز

این رویداد (گشوده شدن درهای ورزشگاه آزادی) به ظاهر کوچک، نماد و نمایی از وضعیت نابسامان مدیریت های متداخل و موازی در کشور ما است. ابراز خوشحالی من از بازشدن در ورزشگاه آزادی به روی مردم و تعبیر از آن به عنوان «آزاد شدن ورزشگاه آزادی» بیشتر جنبه نمادین داشت تا نشان دهم ما در چه وضعی هستیم.  این موضوع اگرچه خیلی خرد و کوچک به نظر می‌رسد اما به قول یکی از بزرگان، از کوچک های بزرگ است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 تیر

 
 

اشتراک گذاری: