ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 تیر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 4 تیر

محل تجمع لازم نیست

همه ایران محل اعتراضات شده

 
 
 
 

دولت تلاش کرد چند مکان را برای اعتراضات رسمی و شناسنامه دار در تهران و شاید بتدریج در شهرهای دیگر تعیین کند. بلافاصله جنجال مخالفت با این اقدام دولت آغاز شد و این درحالی است که قبل از تعیین محلی برای تجمعات، اصل مسئله، یعنی حق تجمع و قطع حمله چماقداران و مهاجمین مسلح به گاز خردل باید حل شود که وابسته و مزد بگیر همانهائی اند که به مخالفت با تصمیم دولت برخاستند. چه دولت موفق به رسمیت بخشیدن به تصمیم خود بشود و یا نشود، چه مخالفان بتوانند جلوی چنین تصمیمی رابگیرند و یا نگیرند، اعتراضات در سراسر ایران در خیابان و کارخانه و بیمارستان و مغازه و مقابل مجلس و یا مقابل استانداری و فرمانداری ها نه تنها ادامه دارد بلکه رو به گسترش است. این اعتراضات دیگر خلاصه به دانشگاه ها نیست، بلکه سراسری است و شامل همه اقشار و طبقات اجتماعی که با فراهم آمدن فرصت و شرایط - نظیر آن فرصتی که در دیماه گذشته و ادامه تظاهرات کودتائی در مشهد علیه دولت فراهم شد اما یک روزه تبدیل شد به تظاهرات در یکصد شهر ایران علیه کل نظام-

همین چند عنوان خبری که تازه، همه تظاهرات و اعتراضات 48 ساعت گذشته در سراسر ایران را هم بازتاب نمی دهد، پیامی جز آن دارد که در بالا اشاره شد:

-  نامه اعتراضی 5 هزار پرستار

- تظاهرات اعتراضی اعضای تعاونی مسکن کارگران شرکت برق تهران

- تظاهرات اعتراضی کارگران پیمانی فضای سبز شهرداری

-  تظاهرات اعتراضی معلمان حق التدریس مقابل مجلس

نیازی به محل تجمع اعتراضی است وقتی تمام ایران تبدیل به محل تظاهرات و اعتراضات و تجمعات اعتراضی شده؟

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 تیر

 
 

اشتراک گذاری: