ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

17 تیر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

توسط وزیر کشور

پیامی تهدید آمیز

از تهران خطاب به اروپائی ها

 
 
 
 

 

بدنبال سخنرانی تهدید آمیز روحانی در وین خطاب به تهدید امریکا مبنی بر جلوگیری از صدور نفت ایران "اگر ما نتوانیم نفت صادر کنیم دیگران هم در منطقه نخواهند توانست" (نقل به مضمون)، وزیر کشور نیز درتهران تهدید دیگری را روی میز گذاشت. تهدیدی که نه امریکا، بلکه اروپا در صورت دنباله روی از امریکا مخاطب آن بود. رحمانی فضلی وزیر کشور گفت:

در سوریه دیدیم که وقتی تعدادی مهاجر به سمت اروپا رفتند چه بحرانی ایجاد شد. من بعنوان وزیر کشور و مسئول امنیت داخلی می گویم  که اگر 24 ساعت چشمانم را ببندم، بیش از یک میلیون پناهنده از مرزهای غربی ایران روانه اروپا می شوند.

تهدیدی که رحمانی فضلی اروپا را کرد، تقریبا مشابه آن تهدید و پیامی بود که چینی ها به امریکائی ها و اروپائی ها درجریان شورش دانشجوئی میدان "تیان مین" که آنها سعی می کردند آن را زمینه فروپاشی نظام حاکم در چین کنند (به سبک فروپاشی اتحاد شوروی) دادند و گفتند: « جمعیت ما زیاد است، اگر مایل باشید درهای چین را باز کنیم تا دهها میلیون نفر راهی امریکا و اروپا شوند!» و آنها که  پیام را گرفتند فهمیدند بازی با دُم شیر عاقلانه نیست و چین را به حال خود گذاشتند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 17 تیر

 
 

اشتراک گذاری: