ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 تیر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 28 تیر

در جنگ با عراق هم سپاه

در جبهه ها بانکداری میکرد؟

 
 
 
 

 

تاکنون هر بار که مسئله فعالیت اقتصادی سپاه مطرح شده، فرماندهان سپاه و یا روحانیونی که خود به نوعی آلوده به فعالیت های اقتصادی سپاه (ازجمله تجارت و خریدن کارخانه های خصولتی شده و نابود کردن آنها) هستند فورا فعالیت های پایگاه "خاتم الانبیا" را مطرح کرده و آن را پیوند زده اند به دوران جنگ با عراق. این که این پایگاه ادامه فعالیت های پل سازی و جاده سازی و دهها فعالیت دیگر سپاه در دوران جنگ است که بعد از جنگ تبدیل شد به یک مرکز سازندگی!

حتی اگر همه این ادعاها پذیرفته شود که قطعا همه چیز آنگونه نیست که ادعا می کنند، باید پرسید "سپاه درجبهه های جنگ با عراق هم بانکداری می کرد که حالا حداقل 6 بانک دارد؟" و خود همین بانکها و اتهاماتی که برای پولشوئی به آنها وارد است، دلیل مخالفت امام جمعه ها و شورای نگهبان با تصویب لایحه پیوست به کنفوانسیون مقابله با پولشوئی نیست؟

حالا که دور جدیدی از تحریم ها از 20 آبان قرار است به مرحله اجرا در آید، آقایان به این فکر افتاده اند که 5 سفره بانکی را در یک سفره جمع کنند و از تور تحریم ها بگریزند.

مدیران عامل بانک‌های منتسب به نهادهای نظامی که همگی از سرداران از لباس در آمده سپاه هستند در جلساتی بررسی ادغام با یکدیگر را آغاز کرده اند.  بانکهای انصار، مهر اقتصاد؛ حکمت ایرانیان؛ قوامین و سایر بانکهای نظامی که هنوز هم تعداد آنها که بیشترشان در دولت احمدی نژاد مثل قارج از زمین روئیدند رسما اعلام نمی شود قراراست همگی در بانک سپه ادغام شوند. بانکی که در دوران پهلوی اول و در سال 1304  برای ارتش تاسیس شده بود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 28 تیر

 
 

اشتراک گذاری: