ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 خرداد ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 21 خرداد

فرصت ها از کف می رود

اگر روش کهنه تغییر نکند!

 
 
 
 

 

کسی که دست پر دارد، عمل می کند و کسی که عمل می کند نیازی به رجز خوانی ندارد. این اصول پایه ای سیاست است. یعنی همان اصولی که 40 سال است در جمهوری اسلامی در اسارت خطبه خوانی در نماز جمعه ها، سخنرانی های تبلیغاتی، موعظه های مذهبی، تهدیدهای بی جا و رقابت گونه میان فرماندهان نظامی است. آقای خمینی هم چنین روشی را داشت. روش و سیستمی که برخاسته از خصلت روحانیت و مذهب است، اما آقای خمینی با پشتوانه توده های عظیم مردم ایران این سیاست را پیش برد، چنان که درجنگ با عراق، اما نه رهبر کنونی جمهوری اسلامی دارای چنان موقعیت اجتماعی و زیرکی و سابقه مذهبی آقای خمینی است و نه مردم ایران مردم دهه اول انقلاب 57 اند. آن صبو بشکسته و آن پیمانه ریخته است. به همین دلیل امروز، سیاست برتری دارد بر شعار، بر موعظه، برخطبه خوانی، بر یکطرفه بالای منبر رفتن و سخنرانی کردن و ...

در همین ماجرای لغو برجام از سوی امریکا، ما شاهد ضرورت همین پرهیز از سیاست های 40 ساله گذشته و ورود به عرصه دشوارتر سیاست، سیاستمداری و زیرکی سیاسی هستیم. یک ضرب المثل عامیانه ایرانی می گوید "نخوردی نان گندم، ندیدی دست مردم؟". سخن بر سر رقابت اقتصادی و در ادامه آن، رقابت سیاسی میان اروپا و امریکاست، سخن بر سر نقش و موقعیت روسیه و چین درعرصه جهانی است، سخن از جهانی است که امریکا می خواهد آن را در خاورمیانه و اروپا نا امن کند و سرمایه ها را به امریکا برده و آقائی خود را زنده کند. در همین اجلاس گروه 7 همگان صحنه هائی از این رقابت را دیدند. رقابتی که قطعا در پشت درهای بسته بسیار تند تر و صریحتر بوده است. آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست در این دریا شنا کند و یا به همان سیاست شعاری و خطبه خوانی و تهدید ادامه خواهد داد. تمام مسائل جهانی در پیوند باهم هستند. مثل ارگان های یک موجود زنده. بنابراین تغییر سیاست های خارجی نمی تواند در پیوند با سیاست های داخلی نباشد و گام اول در سیاست داخلی اعتماد به مردم و احیای آنست. تجربه تلخی که روسیه از اتحاد شوروی و فروپاشی آن گرفت و آنچه که امروز در آن کشور دنبال می شود همین سیاست احیای اعتماد ملی، سهیم کردن مردم در سرنوشت خود و میهن خویش است. در ایران رفرم و اصلاحات واقعی از همینجا آغاز می شود و در ادامه آن، بلافاصله به تغییر سیاست خارجی ختم خواهد شد. زمان استفاده از فرصت ها از کف می رود!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: