ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

9 اردیبهشت ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

فصل جدید مقابله قضائی با آزادی مطبوعات

مدیرمسئول روزنامه شرق

به مشهد احضار و زندانی شد

 
 
 
 
 

دولت سایه که مرکز خود را به مشهد منتقل کرده، به کمک دستگاه قضائی، فصل تازه ای را آغاز کرده که تاکنون بی سابقه و یا کم سابقه بود. بدین مفهوم که دادگاه های مشهد کسانی را برای محاکمه احضار می کنند که آنها مقیم تهران هستند! بموجب همین فصل جدید مقابله با مردم و دولت و آزادی ها، یک دادگاه در مشهد مدیر مسئول روزنامه شرق را به مشهد احضار و سپس وی را بازداشت کرد.

مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق به دلیل چاپ مطلبی در صفحه اجتماعی این روزنامه به دادگاهی در مشهد احضار شده بود. بازپرس برای وی وثیقه ای سنگین تعیین کرد که او نتوانست آن را تامین کند و راهی زندان شد.

بهانه احضار این بوده که در این روزنامه مقاله ای منتشر شده در باره شهرک رجائی مشهد که در آن ضمن تقسیم ساکنان این شهرک از اصطلاح "فاحشه" استفاده شده است. ساکنان شهرک شکایت کرده اند و بهانه را برای احضار و زندانی شدن مدیرمسئول شرق فراهم ساخته اند. این که ساکنان این شهرک چه افراد و اقشاری هستند و اصطلاح فاحشه به جا و نا بجا به کار رفته معلوم نیست و اساسا معلوم نیست در آن شهرک چه خبر است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 9 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: