ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

10 اردیبهشت ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

هکرهای پوتین تلگرام را بست؟

 
 
 
 
 

تلگرام، روز گذشته برای چندین ساعت مختل شد. نه تنها در ایران که حتی در اروپا. در ایران همه فکر کردند حکومت تلگرام را بست و ماتم قطع ارتباط همه گیر شد. در فاصله قطع و وصل تلگرام، خود تلگرام اعلام کرد که بدلیل سوختن یکی از سرورهایش براثر گرما این اختلال پیش آمده است. اختلال رفع شد و تلگرام درایران هم راه افتاد. دراین میان بعضی از مطبوعات داخلی که دم خودشان را به دم رسانه های غربی بسته و ظاهرا در فضای جنگ سرد میان روسیه و امریکا و اروپا نیستند و حتی گاهی خودشان هم از خودشان مایه گذاشته و چند بادیه آب به حوض روسیه ستیزی می ریزند، کشف کردند که هکرهای پوتین تلگرام را مختل کرده است. درست شبیه همان شایعه ای که درجریان کودتای 88 راه افتاده بود که روسیه ترتیب کودتا علیه جنبش سبز در ایران را داد! همین بینش و بیشتر گرایش به روسیه ستیزی در مطبوعات ایران و خبرگزاری های ایران موجب می شود اخباری جنجالی جنگ سرد را درباره سوریه هم ترجمه کرده و با آب و تاب منتشر کنند. ریشه این ماجرا به کجا وصل است؟ بر ما معلوم نیست اما آنچه نظر ماست اینست که مخالفت با سیاست های حکومتی و حتی با اصل نظام حاکم در ایران نباید ما را به کج راهه هائی بکشد که به سود واقعیت و منافع ملی ایران نیست. از این به کج راهه رفتن جناح راست مخالف دولت و رسانه های وابسته به آن (حتی صدا و سیما) استقبال می کنند زیرا سخنگوی نظر و اهداف خود را برخی رسانه های معروف به اصلاح طلب یافته اند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 10 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: