ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

17 اردیبهشت ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 17 اردیبهشت

با فیلتر تلگرام

رهبر ج. اسلامی "تابلو" شد

 
 
 
 

 اگر میزان دخالت های مستقیم و غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در تمام امور جزئی و کلی مملکت برای بخش هائی از مردم و بویژه نسل جوان مملکت پنهان بود، با چند رویداد اخیر این آگاهی قطعی شد. تحمیل استعفا به شهردار تهران با دستور بازداشت شبانه او در تختخواب و فرمان فیلتر تلگرام. نه آن که ملت نمیدانست و نمیداند فرمان حصر موسوی و کروبی را شخص او داد و یا سرکوب اعتراض به کودتای 88 را مردم به حساب او نگذاشتند و یا ندانسته و نمیدانند که تغییر یکی از کلیدی ترین بندهای قانون اساسی (اصل 44) بدستور او انجام شد و فاجعه خصوصی سازی و نابودی تولید داخلی و بحران اقتصادی محصول آنست و یا نمیدانند آستانقدس رضوی به فرمان او مالیات به دولت نمیدهد و یا مجمع مصلحت نظام نیز مانند قوه قضائیه ابزار تحمیل فرامین او به مردم اند، یا 8 سال دولت احمدی نژاد مجری و تحت حمایت او بود و یا حمله قوه قضائیه وقت به مطبوعات در سال دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی و خاتمه بهار مطبوعات و دهها نمونه دیگر. همه اینها را میدانستند اما این دو نمونه آخر بقول نسل جوان ایران "تابلو" شد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 17 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: