ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 فروردین ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

طرح شورش اعتراضی مهاجرین افغان

ربودن 6 کودک افغان

با هدف نا امن سازی جامعه

 
 
 
 

 

در کنار بحران ارزی و قضائی، بسرعت سرگرم ساختن انواع بحران های امنیتی هستند. دو بحران امنیتی داریم. یکی سیاسی که سالهاست اطلاعات سپاه و قوه قضائیه با دستگیری و شکنجه و اعتراف گیری و جاسوس بگیری سرگرم آنست و یکی هم بحران سازی برای امنیت خیابانی مردم. اکنون سرگرم دومی اند تا آن را هم به بحران ارزی و بحران امنیتی سیاسی اضافه کنند برای رسیدن به هدف اصلی که سقوط دولت است. ربودن 6 کودک خردسال افغان در سه راه افسریه تهران از جمله نمونه های این بحران است که شورش و اعتراض افغان های مهاجر به ایران را هم دنبال می کند.

این شش کودک را روز 12 فروردین ربوده شده اند و هیچ اثری از آنها نیست.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: