ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

10 اسفند 1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

بی اعتمادی مهلک تر از کرونا

دروغگوئی ها

ریشه اعتماد به حکومت را جوید 
 
 

 

 

حسن روحانی روز گذشته در اشاره به ناباوری های مردم به هر آنچه نهادهای رسمی کشور می گویند، حتی درباره ویروس کرونا، گفت: بی اعتمادی بدتر از ویروس کروناست!

این تعبیر آنقدر درست است و در انطباق با رابطه مردم با جمهوری اسلامی و حکومت با مردم که در هر پدیده ای خود را نشان میدهد و به این ترتیب "ویروس بی اعتمادی" شایع ترین ویروس در جامعه ایران  است. اساس این بی اعتمادی دروغگوئی حکومت است که طی 40 سال نتایج خود را نه تنها مردم بلکه خود حکومت شاهد است. درباره شیوع کرونا در ایران نیز همین پدیده نقش مهمی در گسترش کرونا در ایران داشت. به نمونه دیگری که تقریبا همزمان با شیوع کرونا در ایران مردم شاهد آن شدند انتخاباتی بود که برگزار شد. آمار دروغ از میزان شرکت کنندگان در انتخابات، دروغگوئی های سخنگوی شورای نگهبان، دبیر این شورا، امام جمعه ها، شخص رهبر و ... به چند نمونه زیر دقت کنید:

محمد هاشمی گفته است: به اذعان وزارت کشور، پایین ترین نرخ مشارکت در انتخابات مجالس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب تا به امروز ثبت شد.

مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص و سخنگوی جامعه روحانیت: پیام روشن انتخابات اعلام بی اعتمادی به مجلس و دولت است.

کیهان: انتخابات مجلس یازدهم یک رفراندم ملی بود!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 29 فوریه 2020

 
 

اشتراک گذاری: