ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

10 اسفند 1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 10 اسفند

در پیام "کرونا"ئی رهبر

مردم صداقتی مشاهده کردند؟ 
 
 

 

 

رهبر جمهوری اسلامی که در دو سخنرانی پس از انتخابات مجلس یازدهم، اخبار شیوع "کرونا ویروس" در ایران را یک شایعه و توطئه برای جلوگیری از شرکت مردم در انتخابات ارزیابی و اعلام کرده بود، پس از یک هفته که اخبار تلفات این ویروس در ایران جهانی شد، یک پیام ویدئوئی فرستاد. او این پیام را در حضور پزشک مخصوص خود دکتر"مرندی" و در گوشه کتابخانه لوکس و دست نخورده و سبز سیدی بیت رهبری فرستاد. حتی فیلمبردار نیز در عکس دیده نشد که شاید به این دلیل که در اتاق شیشه‌ای فیلمبرداری کرد تا مبادا حامل "کرونا" باشد و رهبر مبتلا شود! آن تکذیب و توطئه با پرخاش و خشونت اعلام کردن در جمع و این پیام نرم و با لبخند در انزوا!

او از زحمات پزشکان و پرستان قدردانی کرد و این درحالی است که به همین پزشکان و پرستاران در روزهای اخیر اخطار امنیتی شده بود که حق ندارند اخبار را در کانال تلگرامی که راه انداخته اند اعلام کنند. محتوای تمام این پیام ها توصیه های پیشگیری و درمان برای مردم بود و توصیه به آنها که کرونا را جدی بگیرید!

حداقل صداقت حکم می کرد که رهبر بعنوان پیش درآمد تشکر از زحمات پزشکان بابت دروغی که درباره شیوع کرونا در ایران گفته بود و دستوری که برای عدم انتشار اخبار آن تا پس از انتخابات مجلس و حتی پیش از آن و به بهانه راهپیمائی 22 بهمن داده بود از مردم معذرت می خواست و حداقل می گفت که "اشتباه کردم". اشتباهی که بازی با جان مردم شد. بجای پیام تبلیغی که فرستاد، به امام جمعه ها می گفت که دهانتان را ببندید و خرافات و پرت و پلا تحویل مردم ندهید، برای صدا و سیما پیام می فرستاد که اخبار واقعی کرونا را پخش کنید و متمرکز شوید روی مقابله ای که چینی ها علیه کرونا سازمان دادند. توصیه می کرد که آن فیلم شهر "وهان" مرکز شیوع کرونا در چین را بارها و بارها پخش کنند. فیلمی که میلیون های مردم شهر توصیه دولت را پذیرفته و از خانه هایشان بیرون نیآمدند و در قرنطینه خانگی ماندند و یگانه پیامی که از پنجره خانه هایشان با صدای بلند برای هم می فرستادند این بود «تحمل کنیم برای مقابله با کرونا».

رهبر جمهوری اسلامی صداقت و جسارت پذیرش اشتباهات خود را ندارد و به همین دلیل است که اکثریت مردم ایران دیگر برای حرف های او تره هم خرد نمی کنند. چنان که در همین انتخابات مجلس از همه شگردها برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای و نمایش انتصابات به انتخابات استفاده کرد و حتی شرکت در انتخابات را تکلیف شرعی اعلام کرد اما نتیجه ای که بدست آمد، شرکت 25 تا 26 در صد در انتخابات بود که بخش مهمی از آراء ریخته شده به صندوق های رای نیز باطله بود!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 29 فوریه 2020

 
 

اشتراک گذاری: