ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 اسفند 1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عبدالله شهبازی

سانسور خبرهای کرونا میتواند

به شورش تهیدستان بیانجامد!

 
 
 

 

 

عبدالله شهبازی تاریخ نگار و مفسیر سیاسی در یادداشت کوتاهی نوشت:

بسیاری از کشورهای جهان آلوده به کروناویروس هستند ولی خبرها را کم و بیش سانسور می‌کنند. این سانسور زود می‌شکند و شاید امواج اعتراضی مردم تهیدست را با پیامدهای سنگین در پی داشته باشد.

نمی‌دانم کروناویروس چه فرجامی خواهد یافت. شاید طبیعت رحم کند و با گرم شدن هوا همه‌گیری ویروس متوقف شود. آنچه کروناویروس را هراسناک کرده فقدان درمان و واکسن برای آن است در کوتاه مدت. بشر به شدت مغرور بود و به دانش خود و تسلطش بر طبیعت می‌نازید. اکنون حقارت خود را لمس می‌کنیم. خود را شبیه به انسان‌های مستأصل قرون وسطای اروپا می‌یابیم که به دلیل برخی بیماری‌های واگیر، که امروزه درمان آن بسیار ساده جلوه می‌کند، به کام مرگ کشیده می‌شدند. آیندگان به بیچارگی امروز ما اینگونه خواهند نگریست.

امید که این بیماری هر چه زودتر مهار شود. ولی بفرض مهار،‌ که دیر یا زود چنین خواهد شد، این شوک بزرگ بر اقتصاد و فرهنگ و سیاست جهان، و مهمتر از همه بر روح و روان ما آدمیان، تأثیرات عمیق خواهد داشت. انسان پسا- کرونا با انسان پیشا- کرونا متفاوت خواهد بود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 20 مارس 2020

 
 

اشتراک گذاری: