ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

1 بهمن 1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت اول بهمن

وعده ای که رهبر داده بود

اما در نماز جمعه عمل نکرد!

 
 
 

 

در برخی محافل داخل کشور گفته می شود که شب قبل از نماز جمعه رهبر جلسه ای با حضور روحانی و ترکیبی چند نفره از شورای نگهبان در بیت رهبری تشکیل شده که موضوع اصلی آن رد صلاحیت ها و انتخابات مجلس آینده بوده است. ظاهرا دراین جلسه رهبر جمهوری اسلامی با بیان نگرانی درباره عدم شرکت مردم در انتخابات مجلس تلویحا نگرانی های روحانی را تائید می کند و وعده می دهد که فردا در نماز جمعه نظراتش را خواهد گفت. نماز جمعه برگزار شد اما رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات مجلس فقط گفت که تذکراتی دارد و صحبت هائی شده که بعدا خواهد گفت. از جمله دلائل واکنش روحانی در پایان نماز و برخاستن و رفتن او در واکنش به همین خلف وعده رهبر بوده است.

قطعا رهبر جمهوری اسلامی مایل است انتخابات با شرکت وسیع مردم برگزار شود، اما از آن قطعی تر آنست که او مجلسی تابع و گوش به فرمان بیت رهبری می خواهد و این همان دو گانگی و تضادی است که وی هنوز نتوانسته بین انتخاب یکی از آنها تصمیم بگیرد و به همین دلیل از قراری که برای بیان نظراتش (ظاهرا متمایل به نظرات روحانی) در نماز جمعه طفره رفت.

درهمین شماره پیک نت مصاحبه علی مطهری را در باره مجلس کنونی و خیزی که برای مجلس بعدی برداشته اند نکات مهمی را مطرح می کند که در جمعبندی نهائی، مجلس، بقول مولوی، تبدیل به شیر بی یال و دم اشکمی شده که می خواهند آخرین رمقش را هم در انتخابات آینده گرفته و آن را به مرده ای در تابوتی تبدیل کنند . چنانکه بقول مرحوم آل احمد هر اندازه هم بر این تابوت چوب بزنند، صدائی از آن بر نخواهد خاست.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 ژانویه 2020

 
 

اشتراک گذاری: