ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

2 شهریور  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

آمار سال 97

آوارگی صدها هزار ایرانی

درجستجوی کار و نان! 
 
 
 
 

 

آمار مرکز راهبردی وزارت کار میگوید:

در سال ۹۷ حدود ۷۱۱۱۵۴ نفر در جستجوی کار در شهرها و یا از روستاها به شهرها مهاجرت کرده اند. دلیل این مهاجرت و جابجائی نه پایان تحصیلات و بازگشت به خانه بوده و نه انتقال و ماموریت شغلی و نه انجام خدمت وظیفه. بنابراین عمده ترین انگیزه جستجوی کار و نان بوده است. این آمار صرفا مربوط به مهاجرت در داخل کشور است و نه آمار مهاجرینی که به اشکال مختلف از ایران می گریزند و خود را به کشورهای دیگر می رسانند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت دوم شهریور

 
 

اشتراک گذاری: