ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

2 مرداد  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

محمد خاتمی

اصلاح طلبی شعار نیست

به تغییر ساختاری نیاز داریم

 
 
 
 
 

 

من این مطلب را به عنوان کسی می نویسم که به اصلاح طلبی نه تنها باور دارد بلکه سعی اولش در تمام امور زندگی شخصی و اجتماعی همین بوده است.

اما منظور از اصلاح طلبی چیست؟

اصلاح طلبی را تفکری می دانند در برابر رادیکالیسم و یکی از دستاوردهای فکری بشر است و هیچ ربطی هم به فداکاری ندارد. اصلاح طلبی یعنی کنشی که همراه با حرکت دائمی به سوی اصلاح امور باشد به گونه ای که در یک بازه زمانی سیر حرکت را به شود دید و خیلی واضح به توان به نتیجه حاصل شده، در قالب دستاورد اشاره کرد.

طبق تعریف درست اصلاح طلبی، یک اصلاح طلب باید بیشتر از یک رادیکال متوجه این نکته باشد که اگر اصلاح به جامه عمل در نیاید و در سطح لق لقه زبانی و شعاری باقی به ماند که فقط در مواقع انتخابات بر سر هواداران هوار شود، خود باختگی محض است. چرا یک جامعه پویا باید همواره اصلاحات داشته باشد؟ چون بدون اصلاحات تک صدایی گفتمان حاکم منجر به رکود می شود و از همه مهم تر به بی اخلاقی.

یک اصلاح طلب باید هر چند وقت یکبار باید به حرف هایش برگردد و ببیند از کجا عملش با حرفش نمی خواند و از کجا دارد می پوسد و خودش نیاز به اصلاح دارد. او هر چند وقت یک بار باید کارنامه رو کند.

اما نکته اصلاح طلبی در سرزمین ما این است که برخی پرچم اصلاحات در دست دارند و هوادار زیر بیرق فرا می خوانند و اما در عمل در قالب اصلاحات پراگماتیک، کار می کنند. اصلاحات پراگماتیک یعنی اصلاحات در حدی که تایید ساختار باشد و نه تغییر در جهت اصلاح.

اصلاحات واقعی یعنی تمرکز روی خواسته ها و مطالبات به گونه ای که منجر به تغییر واقعی شود و با دو چیز کاملا تفاوت دارد.

 یک: رادیکالیسم

 دو: تلاش برای حفظ وضع موجود در برابر تغییرات ساختار و پنهان شدن در پشت شعارهای اصلاح طلبی.

من به اصلاحات باور دارم که در برابر تک صدایی و رادیکالیسم ایستاده باشد و باور دارم اصلاح را اول باید از خودم آغاز کنم. بنابراین در این برهه از زمان، تعریف اصلاح طلبی را رد شدن قاطعانه از کسانی می دانم که نمی دانند اصلاح طلبی هیچ ربطی به فداکاری ندارد و نمی دانند ما مردم خیلی بیشتر از آنها از اصلاحات می دانیم، اگر چه صاحب هیج عنوانی در هیچ تشکیلات عریض و طویلی نیستیم.

بله ما حتا به اندازه دانه ای به تغییر باور داریم به شرط آن که این دانه کاشته شود، جوانه بزند، درخت شود و آن درخت مداوم هرس شود و هرس... و کل این پروسه هم هیچ نیازی به فداکاری و قهرمانی ساختن ندارد. «مارگارت اتوود» جمله درخشانی دارد: «فداکاری روی دیگر دیکتاتوری است»

 

محمد خاتمی – اصلاح طلبان


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 2 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: