ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 مرداد  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اعتراف نا خواسته رئیس حکومتی حوزه قم

روحانیون از بیم آینده

طرفدار استقلال از حکومت شده اند

 
 
 
 
 

 

اخبار متعددی از حوزه علمیه قم به بیرون از حوزه راه پیدا می کند که همگی حکایت از نگرانی روحانیون از آینده تشیع و روحانیت در ایران است. بموجب این اخبار روحانیون غیر حکومتی حوزه سعی می کنند یک نهضت استقلال حوزه از حکومت را تشکیل بدهند. سقوط اعتبار روحانیت در میان مردم تا حد کتک زدن و قتل طلبه ها در اینجا و آنجا و هراس طلبه ها از عمامه گذاری و حضور در میان مردم با لباس روحانیت و... نکات تازه ای نیست که کسی نداند. همین نکته در اظهار شیخ محمد یزدی که طی دو روز گذشته منتشر شده منعکس است. او به بسیج اساتید که نزد او جمع شده اند گفته است:

«نگذارید حاکمیت آهسته آهسته تحت‌الشعاع قرار گیرد. نگذارید حکومت اسلامی تضعیف شود و حوزه یک حوزه مخالف حکومت که نه؛ بلکه حتی بی‌تفاوت نسبت به حکومت بشود. حوزه باید بهترین و بیشترین پشتیبان حاکمیت باشد.»

اگر نبود جنبش استقلال از حکومت در حوزه ها، چه نیازی بود که یزدی به آن اشاره کند؟ ادامه و تعمیق بحران اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی زمینه های علنی شدن جنبش هائی مشابه را در عرصه های مختلف فراهم خواهد کرد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 27 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: