ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 تیر  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

کسی نیست گریبان مهدی طائب را بگیرد؟

پیغام ترامپ برای خامنه ای

کتبی بود و یا شفاهی؟ 
 
 
 
 

 

مهدی طائب برادر حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه است و فرمانده قرارگاه عمارون. ایشان همان شیخ چهره استخوانی و عصبی است که می خواست 1500 نیروی انتحاری استخدام کرده و بفرستد سوریه که دمش را چیدند و سپاه قدس خودش جلو افتاد. همین واحد عمارون مسئول حمله به سفارت عربستان درتهران و آتش زدن آن بود. مهدی طائب چند روز پیش ضمن ستایش از سخنان رهبر در دیدار با نخست وزیر ژاپن مدعی شد که ترامپ یک نامه ای توسط نخست وزیر ژاپن برای علی خامنه ای فرستاده بود که رهبر آن را گذاشت زیر میزش و اصلا آن را نخواند و یک سخنرانی شاهکار کرد!

هیچ دادگاه و هیچ مقامی گریبان او را که خودش خودش را جانشین مرحوم شیخ جعفر شجونی کرده در مزخرف گفتن نگرفت و نپرسید تو براساس کدام سند ومدرکی می گوئی ترامپ نامه برای رهبر نوشته بود که می روی در فلان مسجد سخنرانی می کنی و این ادعا را مطرح می کنی؟ و چگونه این نامه را زیر میز رهبر تو دیدی و هیچکس دیگر ندید؟

ظاهرا پس از این ادعای عجیب سخنگوی وزارت خارج دیروز اعلام کرد که ترامپ هیچ نامه ای برای رهبر نفرستاده بود و پیغامی که نخست وزیر ژاپن از قول ترامپ به رهبر داد شفاهی بود.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 تیر

 
 

اشتراک گذاری: