ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 اردیبهشت  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

توصیه خنده دار علاء الدین بروجردی

مردم در همدردی با حکومت

اینستاگرام را تحریم کنند!

 
 
 
 

 

برخی اظهار نظرها و توصیه ها از جانب برخی کاربدستان پرسابقه در جمهوری اسلامی حیرت انگیز می شود. بویژه وقتی به مردم علیه خود آنها توصیه هائی می شود!

علاءالدین بروجردی سالها معاون وزارت خارجه بوده و سپس نماینده مجلس شد و چند نوبت هم رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیتی مجلس. اکنون هم عضو این کمیسیون است اما رئیس آن نیست. برای دیدارهای رسمی به خارج از کشور هم سفر و مذاکره می کند.

درگرماگرم بسته شدن حساب برخی مقامات حکومتی و فرماندهان سپاه از جانب امریکا ایشان توصیه کرده است«مردم اینستاگرام را تحریم کنند.»

اگر ایشان گفته بود حکومت اینستاگرام را هم فیلتر کند، تعجب آور نبود زیرا با بخشی از حاکمیت که طرفدار بستن فضای مجازی به روی مردم است همسوئی کرده بود، اما این که از مردم خواسته اینستاگرام را تحریم کنند خنده دار است. مثل این می ماند که کسی انگشتش را چاقو بریده باشد و از همسایه هایش بخواهد انگشتانشان را برای همدردی با وی قطع کنند!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 3 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: