ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 اردیبهشت  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

مسئله به همین سادگی است

دو مخالف مذاکره می کنند

و دو متحد با هم رایزنی 
 
 
 
 

 

درباره مذاکره با آمریکا گفته می شود که می گویند می خواهند مذاکره کنند که موشکمان را بگیرند، خب، ندهید! کی گفته بروید مذاکره که موشک هایتان را بدهید؟ رهبر می گوید می خواهند مذاکره کننده که عمق راهبردی ما را بگیرند، خب بگوئید ما از آن عمق که بحرین و سوریه و یمن و عراق و... است خارج نمی شویم، مگر اسرائیل هم از سر زمین های اشغالی خارج شود و امریکا هم ارتش خود را از منطقه جمع کند. زبان برای حرف زدن است. فقط که نباید خطبه خواند و یک طرفه برای مردم سخنرانی کرد! گویا می رویم مذاکره کنیم که هرچه را آمریکا گفت بپذیریم! آقایان حتی معنای "مذاکره" را هم نمی دانند. دو مخالف که ادعاهای متضادی دارند با هم "مذاکره" می کنند. واگرنه دو متحد با هم "رایزنی" و مشورت می کنند، نه مذاکره. ارباب هم با نوکرش نه مذاکره می کند و نه رایزنی بلکه دستور می دهد. حالا رابطه ما با آمریکا معلوم نیست کدامیک از اینها است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 29 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: