ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18 فروردین  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 18 فروردین

ارتباطی میان این فیلم خبری

با سونامی سیل وجود ندارد؟

 
 
 
 
 

 

ما قصد هیچ قضاوتی را درباره انواع خبرها و شایعاتی که درباره دلیل بارندگی های ناگهانی و سیل آسای ایران می شود نداریم. شایعاتی در حد متهم کردن امریکا به جابجا کردن ابرها برای جاری ساختن سیل در ایران که خبر آن بصورت تفسیری بر دلائل سیل اخیر ایران در برخی روزنامه های ایران منتشر شده است و یا اطلاعاتی که بعنوان مستندات علمی تغییر جهت حرکت ابرها از فراز اقیانوس اطلس به سمت ایران و پایان خشکسالی 20 ساله ایران منتشر شده است. همه این خبرها و شایعات را که وسیعا روی شبکه های اینترنتی پخش است و به جرات می توان گفت مردم وسیعا در جریان آنها هستند ما هم دنبال کرده ایم از جمله این فیلم خبری را که شاید کمتر دیده و یا به آن توجه شده و یا فراموش شده است. فیلمی خبری که از سیمای جمهوری اسلامی و بعنوان پیش بینی هوا پیش از سونامی سیل پخش شده است. حتی اگر بخشی از آن واقعیات باشد، نباید یک کمیسیون ویژه برای بررسی درستی یا نادرستی، اجرا شدن و یا اجرا نشدن آنچه در این خبر گفته شده و پخش شده تشکیل شود تا سهم احتمالی سپاه برای بارور کردن ابرها و دانش فنی عاملین این باروری مشخص شود؟ بخشی از نمایشی که فرماندهان سپاه با حضور در جبهه های سیل و سونامی دراین روزها راه انداخته اند ریشه در همین ماجرا و معرفی خود بعنوان دایه مهربان تر از مادر ندارد؟ کمک رسانی و امداد که نیازمند نمایش ژنرال های چکمه تا زانوی سپاه پس از فروکش کردن سیل در مناطق سیلزده نداشت و ندارد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 18 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: