ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

24 فروردین  1398

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

آزادی برای مفت گوئی و مفت نویسی

ایران و ایرانی میان

دو تیغه قیچی نادانی و نفوذ

 
 
 
 
 

 

ایران و ایرانی میان دو تیغه یک قیچی قرار گرفته اند. یک تیغه نادانی و حرف های منبری و تبلیغاتی حکومتیان است و تیغه دیگر عوامل نفوذی در مهم ترین نهادهای حکومتی. در هر رویداد و پدیده ای این دو تیغه فعال است، از جمله در همین ماجرای قرار گرفتن نام سپاه در لیست تروریسم جهانی توسط ترامپ.

درحالیکه روز گذشته روسیه با احساس مسئولیت و با درک همه جانبه شرایط جهانی به ایران توصیه کرد از ترامپ بخاطر این اقدام به سازمان ملل شکایت کند و مسئله را از طریق حقوقی و جهانی پیش ببرد، امام جمعه های تهران، درست همزمان با همین توصیه، بر طبل جنگ کوبیدند. یعنی همان طبلی که ترامپ طالب بلند شدن آن و رسیدن آن به گوش جهانیان است تا تصمیمات خود را عملی کند. از جمله امام جمعه کهنسال تهران "آیت الله موحدی کرمانی" از رهبر اجازه خواست تا سپاه تل آویو را با خاک یکسان کنند. درست همان تهدیدی که ترامپ و اسرائیل به آن نیازمندند. اگر امثال موحدی کرمانی را آن تیغه ای بدانیم که نامش نادانی و منبری سخن گفتن است، تیغه دوم کیهان شریعتمداری است که در سرمقاله آخرین شماره کیهان توصیه کرد که هرچه زودتر باید تنگه هرمز را ببندیم! ایشان چه کاره است که چنین توصیه ای را می فرماید و به نفع ترامپ و نتانیاهو شعار میدهد و می کوشد نفت هراسی ایجاد کرده و دیگران را هم پشت ترامپ علیه ایران متحد کند؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 24 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: