ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

9 اسفند ماه  1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 9 اسفند

مردم در 1400 منتظر

دو قطبی شدن انتخابات اند؟

 
 
 

 

 

آیا جمهوری اسلامی یکبار دیگر می خواهد تجربه احمدی نژاد را تکرار کند؟ نه با احمدی نژاد، بلکه با کسان دیگری که خواهان ادامه روش و منش احمدی نژاد هستند. احمدی نژاد با صحنه سازی در انتخابات 84 پیروز اعلام شد و برای بقای او برای 4 سال دوم، دست به کودتا علیه رای میرحسین موسوی زدند. دامن سپاه و بیت رهبری هم در انتخابات 84 و هم کودتای 88 سخت آلوده بود و شورای نگهبان این دامن آلوده را در طشت دروغ شست. همین بازی در انتخابات مجلس یازدهم تکرار شد و حالا گویا همچنان در اندیشه تکرار آن در انتخابات 1400 هستند. با مجلس کنونی و رئیسی جمهوری از جنس همین مجلس، می توان رفت به سوی بزرگترین تحولی که در آسیا در جریان است؟ یعنی یک پای ثابت و مهم جاده ابریشم شد و در اتحاد با چین و روسیه قرار گرفت؟ این مجلس و احتمالا رئیس جمهوری از جنس آن قادر و یا مایل به تغییر ساختار اقتصادی ایران از تجاری به تولیدی و بسیج مردم برای مبارزه با فساد نهادینه شده در نظامند؟ هفته گذشته اسحاق جهانگیری که از مطلع ترین دولتمردان جمهوری اسلامی از تار و پود فساد در نظام است گفت که «آنها که دم از مبارزه با فساد و رانت بازی می زنند، خود آلوده به انواع رانت ها هستند و با همین رانت ها به موقعیت های حکومتی رسیده اند» (نقل به مضمون). بحث درباره انتخابات 1400 از اینجا آغاز نمی شود که حسن خوب است یا حسین؟ اصلاح طلب بهتر است یا اصولگرا؟ بحث از اینجا آغاز می شود که چه کسی و با چه برنامه ای- در چارچوب تغییر ساختار اقتصادی ج. اسلامی و مبارزه با فساد و رفتن به سوی بزرگترین تحول در حال تکامل (جاده ابریشم) در جهان و بویژه در آسیا به میدان می آید؟ آن دو قطبی خاتمی و ناطق نوری و یا روحانی و رئیسی در ظرف زمان حل شده است. امروز بحث بر سر برنامه ای در چارچوب اشارات بالا مطرح است که بی شک در میان  دارو و دست راستگرایان مرتجع و بخش زیادی از اصلاح طلبان کسی مرد این میدان نیست و اعضای شورای نگهبان  نیز از جنس راستگرایان ارتجاعی است. تمام بغرنجی انتخابات 1400 در همین گره کور خلاصه شده است. رهبر جمهوری اسلامی در نامه به پوتین تاکید می کند که "آسیا" قدرت آینده جهان است. بسیار خوب. جمهوری اسلامی با ساختار فاسدی که بزرگترین اختلاف طبقاتی را موجب شده، در کجای این جهان آینده جای دارد و یا جای خواهد گرفت؟

اکبر ترکان که در کابینه اول روحانی دبیر شورای مناطق آزاد شد و راستگرایان مخالف دولت اجازه پر و بال به او ندادند، از قدیمی ترین دولتمردان (از دولت میرحسین موسوی تا کابینه هاشمی و سپس خاتمی و روحانی) و در عین حال از آگاه ترین افراد از فساد حکومتی است، درباره انتخابات 1400 با بدبینی پیش بینی هائی کرده که در همین شماره پیک نت می خوانید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 27 فوریه 2021

 
 

اشتراک گذاری: