ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14 بهمن  1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

رابطه فرار مالیاتی با پولشوئی و مخالفت با "فاتف"

آنها که از مالیات می گریزند

و آنها که مالیاتشان را میدهند!

 
 
 

 

 

از حقوق بگیران مالیات های مستقیم دریافت میشود و از حقوقشان کسر میشود، اما در مالیات های غیرمستقیم آنها که پول غارت می کنند با ترفندهای مختلف از زیر پرداخت مالیات در میروند.  در سال ۹۸ فقط ۸۱۰۰ میلیارد تومان از طریق کارت بازرگانی فرار مالیاتی ثبت شده است.

آقایان می رفته اند مناطق محروم، کارت ملی یک معلول یا مددجو را با ۱۰۰ هزار تومان خریده و با آن کارت بازرگانی دریافت کرده اند. وقتی مامور مالیاتی می‌رفته سراغ صاحبان کارت می دیده یک آدم بیچاره ای است که به نان شب هم محتاج است!

در کشورهای اروپایی فرار مالیاتی افراد، تیتر اول روزنامه ها می شود، بی آبرویی به همراه دارد و شخص فراری در حد یک قاتل چنان از زندگی ساقط می شود که تا عمر دارد دیگر نتواند سر بلند کند. اما در جمهوری اسلامی این حقوق بگیرها هستند که علیرغم دستمزدهای زیر خط فقر بصورت مستقیم هر ماه مالیات های خود را از طریق کسر از حقوق میپردازند و ثروتمندان از پرداخت مالیات می گریزند. همین ثروتمندان از مواهب و امکانات درمانی و حتی خدمات اجتماعی استفاده می کنند و آن حقوق بگیران که مالیات داده اند از خدمات اجتماعی هم محرومند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 2 فوریه 2021

 
 

اشتراک گذاری: