ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 بهمن  1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

در آلمان "ناصر خسرو"ئی فعال نیست!

مقایسه واکسیناسیون کرونا

در آلمان و در جمهوری اسلامی

 
 
 

 

 

هنوز در شیشه های واکسن کرونا را در امریکا و انگلستان محکم نبسته بودند که در ناصر خسروی تهران، اصل و تقلبی آن به مردم فروخته می شد. این بازار سیاه پس از ممنوع اعلام شدن خرید واکسن از امریکا و انگلستان از سوی رهبر جمهوری اسلامی  رونق بیشتری گرفت. حالا علاوه بر واکسن های تولید شده در امریکا و انگلیس، بلکه واکسن ها چینی و روسی هم وارد بازار سیاه شده است. حتی واکسن هائی که از روسیه به تهران رسیده نیز سر از بازار سیاه در آورده است. قیمت ها هم نجومی.

این بلبشو را که بازی با جان مردم است، مقایسه کنید با واکسیناسیون کرونا در آلمان. در آن کشور واکسیناسیون بصورت مطلق در انحصار دولت است و در شهرهای مختلف مراکزی را برای تزریق آن در نظر گرفته اند. به کسانی که به اقتضای سن و نوبت باید واکسینه شوند از طریق ای میل وقت و نوبت می دهند تا با مراجعه به این مراکز واکسن زده شوند. هیچ نوع واکسنی در سراسر آلمان، خارج از برنامه ای که اشاره شد وجود ندارد. هیچ نوع پارتی بازی برای جلو انداختن تزریق واکسن ممکن نیست. هیچ نهاد پزشکی حق تزریق واکسن کرونا را ندارد و اساسا واکسن کرونا در اختیار و در دسترسش نیست. تفاوت آن کشوری که مرسد بنز و اتومبیل "ب. ام. و " تولید می کند با کشوری که "پراید" تولید می کند در همین نظم و دیسپلین است. نظم و دیسپلینی که مردم آن کشور نیز خود آن را مراعات می کنند، زیرا دولت را جدا از رای و نظر خود نمی دانند. تفاوت در مسلمان بودن و مسیحی بودن نیست، بلکه در اعتماد دو طرفه ایست که در ایران نیست و در آلمان هست.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 17 فوریه 2021

 
 

اشتراک گذاری: