ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 آذرماه 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

شتری که جلوی خانه مصباح یزدی و احمد جنتی زانو زده

شیخ محمد یزدی نتوانست

 از چنگ "کرونا" بگریزد!

 
 
 
 
 

 

فوت شیخ محمد یزدی نه برای حکومت اهمیت چندانی داشت و نه در میان مردم بازتاب. از بی اعتبارترین روحانیون حکومتی در افکار عمومی ایران بود، گرچه در داخل حکومت - در مقاطع مختلف- نقش های مخرب، سرکوب کننده و کمک به بالا بردن دیوار استبداد را داشت. در یورش به خانه آیت الله منتظری او رئیس قوه قضائیه بود و حدس و گمان ها در تائید فرماندهی او در این حمله است. حتی این جمله که در تماس تلفنی با فرمانده عملیات در حیاط خانه آیت الله منتظری ضبط شده نیز با صدای اوست: طناب بیاندازید گردنش و از خانه بکشیدش بیرون!" مردم او را از مجلس خبرگان رهبری بیرون کردند. کاری که با آیت الله مصباح یزدی و حتی احمد جنتی کردند. آنها در لیست هاشمی رفسنجانی برای انتخابات مجلس خبرگان نبودند و رای نیآوردند و با سر در پای صندوق به زمین خوردند. رهبر جمهوری اسلامی پس از آن انتخابات، اعضای جدید مجلس خبرگان را به حضور پذیرفت و با ابراز تاسف از شکست انتخابات یزدی و مصباح گفت: آنها سرمایه هائی بودند برای مجلس خبرگان. پس از آن انتخابات مجلس خبرگان که لیست تهران آن را هاشمی داده بود  و تا انتخابات میان دوره ای دوم مجلس خبرگان هاشمی رفسنجانی در استخر کشته شد و گویا انگشت اتهام در این زمینه نیز به سوی شیخ محمد یزدی و مصباح یزدی دراز است. محمد یزدی با کرونا رفت و مصباح یزدی نیز گویا هنوز زیر چنگال کرونا دست و پا می زند و احمد جنتی نیز ناپیداست.

شیخ محمد یزدی رهبری گروه 99  علیه میرحسین موسوی و در حمایت از علی خامنه ای را در مجلس که او نایب رئیس اولش بود و هاشمی رئیس آن برعهده داشت. کارنامه این "سرمایه" که ظاهرا با موج "کرونا" رفت بسیار بلند بالا و سیاه است.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 12 دسامبر 2020

 
 

اشتراک گذاری: