ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 شهریور 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

دیدار ویدئوی رهبر و هیات دولت

چرا رهبر به خود توصیه نمی کند

با مردم باید رو در رو سخن بگویم!

 
 
 

 

 

روز گذشته بمناسبت هفته دولت، رهبر جمهوری اسلامی با اعضای دولت یک دیدار ویدئوئی داشت. او دراین دیدار توصیه هائی درباره تولید داخلی و به اتمام رساندن طرح های دولتی و ادامه قاطع کار دولت در یکسالی که از عمر آن باقی ماند کرد. او در همین سخنرانی به دولت توصیه کرد

با مردم مستقیم حرف بزنید تا آنجایی که ممکن است؛ این روزها محدودیت هست لکن از طریق تلویزیون و با تماسهای رو در رو با مردم برای آنها توضیح بدهید. هم دستاوردها را بگویید، هم تنگناها را بگویید، هم آنچه را که توانستید انجام بدهید را بگویید، هم آنچه را که باید انجام میدادید و انجام نشده را بگویید.

"مرگ خوب است اما برای همسایه". این ضرب المثل مصداق سخنان و توصیه ایست که رهبر به دولت کرد. سخن گفتن مستقیم با مردم بسیار خوب است، اما چرا خود ایشان از آن می گریزد؟ با استفاده از همان تلویزیونی که ایشان به دولت توصیه می کند از آن استفاده کند و البته تلویزیون چنین امکانی را به دولت نمیدهد، ایشان ظاهر شود و مستقیم به سئوالات مردم در باره اوضاع مملکت، رهبری 30 و چند ساله خود، تصمیمات فصلی و سخنرانی هائی که اغلب فلج کننده تصمیمات قبلی بوده، دلائل و معیارهای برگماری ها و انتصاب ها، کمی درباره بیت خود و نهادهای عریض و طویلی که در آن شکل گرفته، درباره شمار مشاوران خود و هویت آنها و دهها و دهها پرسش مردم مستقیم به آنها پاسخ بدهد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 24 اوت 2020

 
 

اشتراک گذاری: